Najdostojniejszy Episkopat polski błogosławi "Rycerzowi Niepokalanej"
Drukuj

(Błogosławieństw ciąg dalszy).

BISKUP-SUFRAGAN
WŁOCŁAWSKI.
Włocławek
Dn. 29 grudnia 1931 r.

Do Wydawnictwa
"RYCERZA NIEPOKALANEJ"
w NIEPOKALANOWIE.

Z ziarna gorczycznego wyrosło wielkie drzewo. Pod cieniem jego już setki tysięcy ludzi znajduje światło, pomoc, pokrzepienie i otuchę do dobrego. Widoczne jest tu działanie przepotężne orędownictwa Dziewicy Niepokalanej.
Powodzenie to niezawodnie napełnia serca współpracowników wielką radością i zagrzewa do jeszcze większych wysiłków.
Błogosławię z serca wszystkim tym, którzy pracują przy tem zbożnem dziele w kraju i w Japonji.
Niech "Rycerz Niepokalanej" trafi do każdego domu polskiego zakładając tam tron dla Chrystusa Króla i Jego Matki Niepokalanej.

(-)† W. Owczarek


CURIA PRINCIPIS ARCHIEPISCOPI CRACOVIENSIS.

Kraków. 30 grudnia 1931.

Do P. T. Wydawnictwa
"RYCERZA NIEPOKALANEJ".

Ciesząc się z tak niezwykłego rozwoju czci ku Najświętszej Pannie Niepokalanej, jaką szerzy pismo Wasze, przesyłam w dziesięciolecie istnienia wyrazy uznania i błogosławieństwa w dalszej pracy tak miesięcznikowi polskiemu, jak i japońskiemu.

(-)† Adam Stefan Sapieha

Czcigodny Księże Redaktorze!

Dziwnie szybko rozwija się Wasz "Rycerz" i wszędzie znajduje życzliwe przyjęcie. Widocznie P. Bóg błogosławi w szczególniejszy sposób. Niechże nadal błogosławieństwo Boże towarzyszy Waszej pracy, a przez "Rycerza" spływa na wszystkich przyjaciół i czytelników, oddany w Chrystusie

(-)† Leon Wałęga Bp.


Tarnów, 2-1- 1932 r.
BISKUP ŁUCKI

Łuck, dn. 5 stycznia 1932 r.

Gdy się rozważa niezwykły wprost rozkwit "Rycerza "Niepokalanej", który rozpocząwszy od 5 tyś. nakładu, już po dziesięciu latach czyni olbrzymi skok do niespotykanej w Polsce liczby 600 tysięcy egzemplarzy, mimowolnie odczuwa się głębokie wzruszenie tak, iż chciałoby się zawołać: Digitus Dei est hic! *) Bóg niewątpliwie na wstawiennictwo Królowej niebios błogosławi zupełnie wyjątkowo wydawnictwu Przewielebnych Ojców.

Podnosząc wszakże przemożną pomoc nadprzyrodzoną, nie chcę bynajmniej zapoznawać wartości "Rycerza Niepokalanej" jako wydawnictwa.

Zarówno pod względem obfitości ł doboru ilustracyj, jako też pod względem aktualności tematów, wydawnictwo niniejsze można uważać za wzór pisma tego rodzaju.

Wdzięczność należy się Matuchnie Bożej, że natchnęła Czcigodnych Ojców do wydawania pisma, które, da Bóg uchroni nasz naród od zarazy niewiary i pomoże mu wytrwać przy Dzieciątku Jezus.

Z całego serca cieszę się z rozwoju tak doniosłej placówki, winszuję nowych poczynań za oceanem oraz udzielam swego błogosławieństwa zarówno "Rycerzowi Niepokalanej" jak również wszystkim jego współpracownikom.

(-)† Adolf Piotr Szelążek
Biskup Łucki

Do Przewielebnego Księdza
Justyna M-i Nazima
Redaktora "Rycerza Niepokalanej"
w NIEPOKALANOWIE.

*) Tu jest palec Boży (dop. red)


BISKUP KIELECKI.
Nr. 31.32.

Kielce, dnia 5 stycznia 1932

Do Przewielebnego Ojca Justyna M-a Nazima
Redaktora "Rycerza Niepokalanej"
w NIEPOKALANOWIE, poczta Teresin Soch.

Jestem poruszony serdecznie działalnością Waszą Apostolską przez 10-cioletnią pracę Waszą w naszej Ojczyźnie. Bez wątpienia ta praca zyskuje miłosierdzie i błogosławieństwo Boże nad nieszczęśliwą Ojczyzną naszą w czasach dzisiejszych.

Z całego serca błogosławię chwalebnym zmaganiom Waszym w krzewieniu Królestwa Chrystusowego w Polsce.

(-)† Augustyn Łosiński Bp.


BISKUP ŁOMŻYŃSKI
N. 1020.32.

Łomża, dnia 7 marca 1932 r.

W-ny O. Justyn M-a Nazim
Redaktor "Rycerza Niepokalanej"
NIEPOKALANÓW pod Warszawą.

"Rycerza Niepokalanej" czytuję i polecam to czasopismo jako pożyteczny środek do pogłębienia czci i przywiązania do Najśw. Marji Panny. Ciecze się, że nakład tego pisma wzrasta stale i chętnie błogosławię pracującym około niego oraz wszystkim jego czytelnikom i przyjaciołom.

(-)† Stanisław Łukomski