Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Ma być wybudowana nowa latarnia morska na półwyspie helskim, będzie ona wyposażona w najnowsze urządzenia techniczne, sygnały podwodne, radjowe, i stanie kosztem 400.000 zł.

Liczba stowarzyszeń wszelkiego rodzaju wynosi w Polsce 18.411.

W roku 1933 przypada 400 - na rocznica zgonu genialnego rzeźbiarza Wita Stwosza, który zostawił wspaniałe arcydzieła. Dość wymienić tryptyk ołtarzowy i kamienny krucyfiks ,w kościele N. Marji P., oraz grobowiec Kazimierza Jagielończyka na Wawelu w Krakowie.

Liczba stacyj telegraficznych w Polsce wynosi 3.944, liczba urzędów międzymiastowych 3.934, Przeciętnie jedna instytucja pocztowa przypada na 7.869 mieszkańców, jeden urząd telegraficzny na 8.095, mieszk., jeden urząd telefoniczny międzymiastowy na 8.116 mieszkańców.

W Raszynie pod Warszawą znajduje się największa na świecie radjostacja. Obszar zajęty przez stację wynosi 18 na 3218 mtr. i był potrzebny do ustawienia 2-ch masztów odizolowanych od ziemi, każdy wysokości 200 mtr. t. j. 2 wież jasnogórskich ustawionych jedna na drugiej.

W roku ub. było w Polsce 36.130 więźniów, w tem 32.986 mężczyzn oraz 3,164 kobiet. W Polsce istnieje 346 więzień w tem 322 mieszanych, 20 specjalnych dla mężczyzn, jedno dla kobiet oraz 3 dla nieletnich.

Hr. Adam Branicki złożył na ręce p. Prezydenta Rzplitej dar, składający się z biblioteki obejmującej 50.000 tomów i bogatych zbiorów sztuki.

2 maja b. r. wprowadzono ruch telefoniczny między Krakowem a Afryką południową.

ZE ŚWIATA.

W Nowarze, w górskiej miejscowości Crodo - wielki orzeł zaatakował kurnik pewnego gospodarza. Pies domowy skoczył na tego napastnika, spadającego z przestworzy i w tej chwili rozpoczęła się zażarta walka. Pies zranił orła w skrzydło, a król ptaków rozerwał stróżowi gospodarstwa domowego cały gardziel. Mimo bólu, pies na nowo zaatakował orła i walczył aż ich ludzie rozerwali. Orzeł poszedł do klatki więziennej, a pies - do szpitala pod opiekę weterynarza po niefortunnym pojedynku z królem ptaków.

zegar

W obserwatorjum paryskiem umieszczono zegar, który na każde telefoniczne zapytanie podaje głośno dokładny czas. Zbudowany jest na technicznej zasadzie filmu dźwiękowego. (Rys. obok).

Niejaki G. End z Florydy, Amerykanin, wpadł na pomysł sporządzenia z jadowitych wężów, konserw grzechotników, których mięso jest białe i delikatne, a w smaku przypomina jesiotra. Z jednego grzechotnika otrzymuje się trzy puszki konserw, z większych okazów pięć puszek. G. End hoduje jadowite węże, za każdego zabitego płaci też spore wynagrodzenie. Nowy ten smakołyk cieszy się ogromnem powodzeniem.

Ekspedycja naukowa w Mezopotamii odkopała groby chaldejskie, których wiek obliczają na 4700 lat. W odkrytych grobach znaleziono zwłoki, prócz tego natrafiono na urny i cele, których pochodzenie ma być jeszcze starsze o 1000 lat, jak znalezione groby.

Laboratorjum astrofizyczne kalifornijskiego Instytutu Technologicznego w Passadena ma otrzymać olbrzymie szkło, z którego pomocą astrofizycy mają nadzieję osiągnąć temperaturę dorównującą plamom na słońcu, a więc około 10.000 stopni Fahrenheita i obserwować jak zachowują się różne substancje rozgrzane do tego stopnia. Szkło jest dziełem d-ra Johna Andersona. Ma ono się składać z 19 soczewek mniejszych i 19 większych.

W Australji wzniesione najdłuższy płot druciany, bo mierzący 1139 mil angielskich, (około 1500 kilometrów), oddzielający dzikie pola Australji Wschodniej, od pól centralnych, gdzie namnożyło się tyle królików, że zagrażają zbiorom pól uprawnych. Płot ma wysokości 6 metrów.

Roczne spożycie jaj na 1 mieszkańca obliczone jest w różnych państwach jak nastepnie w Kanadzie 330 sztuk, w Stanach Zjedn. A. P. ,- 209, w Irlandji - 203, w Szwecji - 190 w Danji - 185, w Belgji 180, we Francji - 170, w Polsce - 72.

Rok temu na Zielone święta doniosły gazety o obiorze nowego prezydenta Francji Pawła Dumera. A w tym roku, również na Zielone święta przyszły wiadomości o zbrodniczem targnięciu na życie siwowłosego, 75 letniego starca. Ranny ciężko w głowę zmarł w strasznych bólach. Miał 3 córki i 5 synów, z których 4-ch zginęło na wojnie. Na miejsce zmarłego prezydentem Francji został Albert Lebrun. - Prasa katolicka wybór senatora Lebrun na prezydenta Francji przyjęła z nieukrywaną radością. Dziennik francuski "La Croix" (Krzyż) podkreśla dostojność i prawość nowego prezydenta oraz jego życzliwość dla Kościoła.

W marcu b. r. zmarł były minister spraw zagranicznych Francji Aristydes Briand. Zmarły był bardzo cenionym politykiem; jedenaście razy piastował godność premjera, a 25 razy był ministrem. Całe swe życie był bojownikiem pokoju świata.

Rueil

W Rueil pod Paryżem odbywały się niedawno popisy akrobatyczne na motocyklach. Oto jedna ze scen tych popisów. Ciekawy, ale zarazem i niebezpieczny sport, bo gdyby ten z wierzchu spadł.- z pewnością kości jego nie na swoich byłyby miejscach.

Według obliczeń policji paryskiej, publiczność stolicy Francji gubiła lub zapomniała w ciągu 1931 r. w gmachach publicznych, autobusach, tramwajach i w kolei podziemnej 175.000 najrozmaitszych przedmiotów, z czego na same tylko parasole i parasolki przypada 30.000!

Dwaj członkowie paryskiego Instytutu Pasteur’a lekarze Sellard i Laigret wynaleźli preparat, chroniący organizm ludzki przed zarażeniem się żółtą febrą. Doświadczenia dały pomyślne rezultaty.

Czeski związek lekarski, wystąpił do władz z żądaniem, ażeby poprawnie było dozwolone uśmiercanie nieuleczalnych chorych ludzi. Ze stanowiska religji jest to niedopuszczalne. Niewiadomo jak zechcą potraktować to żądanie prawodawcy Czechosłowacji.

Zarząd gminy czeskiej Kralowo Pole, utrzymujący ochronkę dla dzieci kalek, zakupił duży autobus, urządzony wewnątrz jako sala szkolna dla 30 dzieci i nauczyciela. W ten sposób ułomne te dzieci mogą odbywać wycieczki wypoczynkowo-krajoznawcze i pobierać programową naukę. Wieczorem izba szkolna zamienia się na sypialnię.

Technik wiedeński dr. Ferdynand Ringer, wynalazł masę zapalną, z której robi zapałki. Zapałki te potarte o inną masę zapalają się łatwo. Po użyciu płomyk można zgasić i zapałki używać jeszcze setki razy.

W Rumunji powstała sekta oparta na zasadzie, że tylko przez grzechy można dojść do niewinności i zbawienia. Członkowie tej sekty prowadzili więc życie wyuzdane, a kiedy wkroczyła żandarmerja, bronili się zawzięcie i doszło nawet do krwi przelewu.

W Zagrzebiu (Jugosławja) spalił się wielki czteropiętrowy dom, w którym mieściła się wypożyczalnia filmów. Spaliły się 2 osoby, a poparzeniu uległo 25. Straty obliczają na 6 miljonów dinarów.

Na wrzesień rb. projektowana jest pierwsza powietrzna pielgrzymka do Ziemi świętej. Pielgrzymka organizowana przez Pielgrzymów Rzymskich uda się do Palestyny z Brindisi przez Ateny, Rodos i Cypr.

Powstał projekt utworzenia międzynarodowego Uniwersytetu w Nicei. Program studjów obejmowałby ekonomję polityczną, filozofję religji, estetykę i inne nauki. To też Nicea będzie nietylko miejscem rozrywkowem, ale i miejscem pracy dla uczonych, filozofów i artystów całego świata.

W okolicach Neapolu spadł gorący deszcz, niszcząc zasiewy wiosenne. Według oświadczenia instytutu meteorologicznego, zjawisko to powstało wskutek przejścia chmur deszczowych przez gorące wyziewy Wezuwjusza.

W bułgarskiem miasteczku Panagiurite, które słynie z wyrobu dywanów, wykończono olbrzymi dywan na zamówienie bogatej Amerykanki. Nad dywanem tym pracowało przez dwa lata 16 robotnic, a zużyto jako materjału surowego przy pracy zgórą 800 kg. przędzy wełnianej. Zapłacono zań 800.000 lewów, t. j. około 50.000 złotych.

Bardzo mało znaną, pomimo, że znajduje się w Europie jest góra soli u stóp Pirenejów w Hiszpanji, niedaleko Cardony. Wysokość jej wynosi kilka tysięcy stóp. Uczeni obrachowali, że zawiera 500 miljonów ton soli kamiennej. Wykorzystanie tych skarbów jest trudnem, bo leży w niedostępnej miejscowości.

W Bostonie nadawcy programów radjowych chcieli słuchaczy uraczyć rykiem lwa. Przyprowadzono zwierzę z menażerji, lecz lew nieprzywykły do audycyj radjowych, stchórzył przed mikrofonem. Jednym gwałtownym susem rozbił szklaną ścianę, oddzielającą mikrofon od reszty studja i uderzeniem łapy zranił ciężko oczekujących swej kolei dwóch artystów. Obecnie podczas tej sceny osoby jak oszalałe tłoczyły się ku wyjściu, krzycząc przeraźliwie. Całą tę scenę słyszeli słuchacze radjowi. Po dziesięciu minutach strasznego polowania udało się pogromcy osaczyć lwa i odprowadzić do menażerji.