Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1930
RN 6/1930
Okładka
Jak serdecznie Jezus owieczki swe kocha!
Jak serdecznie Jezus owieczki swe kocha!
162 Do Serca Chrystusa
J. O. Kontrymowicz

Wiersz.

162 Serce Jezusowe
Red.

Nic słodszego, jak doznawać dobroci czyjegoś serca. Nieraz jedno słówko pociechy rozpromienia mroki duszy wypędza rozpacz.

164 "Pójdźcie do Mnie wszyscy!"
X. J. K.

Wiersz.

166 U świętego Antoniego w Padwie
A. K.

(Z cyklu: "Byłem i ja w Rzymie!")

175 Jaki pożytek z cierpienia?
Z. P.

"Osservatore Romano" zamieszcza w korespondecji swojej z Vichy, we Francji, list pewnego wybitnego francuskiego lekarza, J. A., który po trzydziestu latach rozłączenia z Kościołem powraca znowu na Jego łono.

176 W jaki sposób pan N. został kalwinem?
T. S.

Do poczekalni wchodzi pewien już nie młody, tęgi mężczyzna, wita się obcesowo, następnie podchodzi do woźnego, bierze go poufale pod ramię i zapytuje głośno: - Panie, nie wie pan, czy mogę dostać ślub z moją macochą?

177 Niech spłynie otucha!

Bolszewizm wypowiedział zaciekłą walkę religji. Jego prowodyrzy zapowiadają, że po pięciu latach nie będzie z niej śladu.

178 Nasi misjonarze

Wyjątki z listu, z podróży na misje do Japonii O. Maksymiliana i braci z nadesłanymi zdjęciami.

181 Czyżby Królestwo Boże przenosiło się między pogany?...
J. A.

Raz po raz słyszymy o niezwykłej gorliwości nowonawróconych na wiarę św. katolicką pogan. Prefekt apostolski W Buea (Kamerun, w Afryce) ks. Rogan opisuje Sodalicji św. Piotra Klawera wrażenia z odwiedzin u sąsiada swego, wikarjusza apostolskiego w Kamerunie zachodnim, ks. biskupa Vogta.