"Pójdźcie do Mnie wszyscy!"

"Pójdźcie do Mnie wszyscy!" - tak Jezus dziś woła,
Którzy pracujecie ciężko w pocie czoła,
Obciążeni wielce bólami, troskami.
"Pójdźcie do Mnie wszyscy", bo Ja chcę być z wami.

"Pójdźcie do Mnie" - wszystkie dusze czyste, białe9
Które Mi służycie poprzez życie całe.
Otwórzcie Mi serce słane liljami,
Bo Moją rozkoszą jest przebywać z Wami.

"Pójdźcie do Mnie wszyscy" - słabością ściśnięci!
Bierzcie Chleb anielski, on dusze uświęci,
Wzmacniając do walki z szatana sidłami,
Z pokusami ciała, z świata mamidłami.

"Pójdźcie do Mnie wszyscy" - wy wielcy grzesznicy,
Którzyście rzucili pracę w Mej winnicy,
Pójdźcie, oto do was Ja wyciągam ręce,
Bom i was odkupił w krwawej Mojej męce.

"Pójdźcie do Mnie" zaraz, rzućcie grzechu drogi!
Nie gardźcie miłością, wstąpcie w Ojca progi!
Serce Me otwarte dla płaczących w skrusze.
Pójdźcie, bo Ja kocham wasze biedne dusze!

("Głos Eucharystyczny")


CELEM "Rycerza" jest: budzenie bezbrzeżnej ufności w dobroć i potęgę Niepokalanej, by Ona w każdem sercu ludzkiem zakrólowała i tem samem swobodnie do Jezusowego Serca prowadzić je mogła.
HASŁEM: "Przez Niepokalaną do Jezusowego Serca!"


Venite ad me omnes
"Venite ad me omnes! " - Pójdźcie do mnie wszyscy!"
Zważ: postać Chrystusa udziela się owieczkom jako krzyż. A one od tego krzyża nie uciekają...