Niech spłynie otucha!
Drukuj

Bolszewizm wypowiedział zaciekłą walkę religji. Jego prowodyrzy zapowiadają, że po pięciu latach nie będzie z niej śladu. Kościoły zostaną zamienione na kluby, cukiernie, a w ostateczności na składy zboża. Kler wytępiony i wysłany na wygnanie.

W czasie rewolucji francuskiej również bezczeszczono kościoły i gilotynowano przedstawicieli duchowieństwa. Typowem dla owych czasów było następujące ogłoszenie:

"Katedra w Metzu do wynajęcia! Zwracamy uwagę obywateli, że w dniu 4 Floreala roku 3 Republiki Francuskiej jedynej i niepodzielnej, a według starego sposobu obliczania czasu 25 kwietnia 1795 r. o godz. 9 rano, w obecności burmistrza okręgu Metz zostanie oddana w dzierżawę więcej dającemu na lat 3, 6 lub 9 katedra w Metz!".

Z "jedynej i niepodzielnej rewolucyjnej Republiki Francuskiej niema dziś śladu, a w katedrze w Metzu jak dawniej, odprawia się Msza święta.

Będzie to samo i w Rosji...

"Polska"


Kto pragnie Jezusa, musi iść do Marji, a kto znajdzie Marję znajdzie także bez wątpienia Jezusa.

Św. Alfons Liguori