Pracuję dla miłości Bożej
Drukuj

Na wyspie Madagaskar przybył do zakładu trędowatych pewien Amerykanin, a widząc
Siostrę Miłosierdzia, która z wielką dobrocią opatrywała nieszczęśliwych, rzekł do niej:
- Siostro, jabym się tej pracy za 10,000 dolarów nie podjął.
Na co odpowiedziała Siostra Amata:
- Jabym i za 100,000 dolarów tego nie uczyniła!
- A ileż więc Siostra pobiera pensji?
- Ja pracuję - odpowiedziała Siostra Amata, - za większą cenę, bo za ceną miłości Bożej.

Roczniki P. D. R. W.