Iskierki
Drukuj

Ze świata

Prof. Oberth otwarł listę uczestników pierwszej podróży na księżyc. Zgłosiło się dotychczas około 60 mężczyzn i 20 kobiet. Cena biletu wynosi około pół miljona złotych wraz z utrzymaniem.

Lekarze monachijscy, dr. Grimm i dr. Arnolg wynaleźli nową metodę leczenia raka dającą w 92 procent pomyślne rezultaty.

We wsi Costesti (Rumunja) w czasie nabożeństwa w cerkwi powstał pożar, którego ofiarą padło ponad 100 osób wraz z popem.

Wielką niespodziankę sprowadziły we Francji, Niemczech i Autsrji! święta wielkanocne: prawie wszędzie śnieg!

Nieomal w całej Hiszpanji jeszcze w kwietniu spadł śnieg. Walencje nawiedził huragan, który uszkodził poważnie gaje pomarańczowe.

Słynny wynalazca włoski Marconi z zatoki Genueńskiej przy pomocy przyrządu przezeń wynalezionego zapalił i zgasił na ratuszu w Sydney (Australja) trzy tysiące lampek elektrycznych. Odległość wynosiła 33 tysiące kilometrów. Na rycinie naszej: Marconi przed swoim przyrządem.

Guglielmo Marconi

Grupa włościan w nocy usiłowała przejść granicę sowiecką, by prze-dostać sią do Polski, lecz zauważyły ich bolszewickie straże. Osaczonych chłopów wpędzono w okoliczne bagna, gdzie w liczbie 13 utonęli.

W Rosji rozwinięto propagandę za wprowadzeniem zamiast obrączek ślubnych, naszywek na lewem ramieniu. Obrączki zaś mają pójść na "złoty fundusz uprzemysłowienia".

Egipt nawiedziła wielka plaga szarańczy posuwająca się od strony Palestyny w kierunku kanału Sueskiego, Chmury szarańczy są tak gęste, że zatrzymują pociągi. W celu usunięcia niebezpiecznych szkodników rząd egipski uruchomił specjalne eskardy lotnicze i 75,000 ludzi pracuje dniem i nocą nad wyniszczeniem szarańczy. Według dotychczasowych obliczeń zniszczono 15.500 ton tych szkodników oraz 200 ton jaj szarańczych.

W pierwszych dniach kwietnia cała Japonja obchodziła uroczyście "święto odbudowy" miasta Tokjo po ostatniem trzęsieniu ziemi. Stolicę przepołowiono dwoma wielkiemi ulicami szerokości 40 metrów, biegnącemi ze wschodu na zachód i z północy na południe. Miejsca małych jednopiętrowych domków zajęły potężne "drapacze chmur". Koszta odbudowy wynosiły ponad 800 miljonów jen. (przeszło 3 miljardy 600 miljonów złotych.)

Największa katastrofa, w Stanach Zjednoczonych, jakiej nie pamiętają od dziesiątek lat, wydarzyła się we więzieniu w Columbus. Skutkiem pożaru więzienia spłonęło, tam żywcem przeszło 400 aresztantów...

Największą liczbę radjosłuchaczy posiadają Stany Zjednoczone, bo aż 41 miljonów.

Okropny wybuch : wydarzył się we fabryce materjałów wybuchowych we ..Filadelfji. Siła eksplozji była tak silna, że wysadziła w powietrze pociąg z szyn w odległości 40 m. 10 osób zabitych a 80 ciężko rannych.

W Ameryce przeprowadzono pierwsze próby rozmowy telefonicznej z wzajemnem widzeniem się rozmawiających, na razie na odległość 2 i pół kilometra. Głos i obraz były podobno zadziwiająco dokładne. Aparat do takich rozmów zowie się ikofonem.

W Ameryce na wieży w Shenectady ustawiono wieczną lampę elektryczną. Jest wypełniona neonem (gazem), posiada kształt kuli i zupełnie nie łączy się z jakimkolwiek przewodem elektrycznym. Świeci ona tak jasno, że w odległości trzech kilometrów można czytać gazetę, poza stłuczeniem nie może się w żaden sposób zepsuć.

W okolicy miasta Oklahoma City (nad rzeką Arkansas, Ameryka) dowiercono się źródła nafty, z którego tryska 20 miljonów litrów na godzinę. Cała okolica jest zalana ropą, pola poniszczone, okolicznym domom grozi niebezpieczeństwo pożaru.

W Chile spłonęło miasto Puerto Mont. 200 osób zginęło w płomieniach. 1200 mieszkańców zostało bez dachu nad głową.

W Kairze urządzono motor elektryczny o sile 50 koni parowych, poruszany jedynie ciepłem słońca.

Zamieszki w Indjach przybierają coraz bardziej na rozmiarach, ludność buntuje się przeciwko anglikom, a kolejarze zamiast pracować, zwyczajem hinduskim kładą się na torach kolejowych, uniemożliwiając w ten sposób uruchomienie pociągów.

SPRAWY POLSKIE

W roku 1929 ogólna liczba czasopism wydawanych w Polsce wynosiła 2,271, co w porównaniu z rokiem poprzednim wykazuje spadek 82 czasopisma. Sama Warszawa liczy 741 czasopism. W całem państwie czasopism polskich wychodzi 1,883, żydowskich 122, niemieckich 111 i białoruskich 83.

W roku 1931 odbędzie się powszechny spis ludności Rzeczypospolitej. Wstępne przygotowania rozpoczną się już w sierpniu bież. roku. Na pokrycie kosztów wyznaczono 250 tysięcy złotych.

Ministerstwo Skarbu przekazało dalsze środki na uruchomienie wypłaty zapomóg dla bezrobotnych w wysokości 15 miljonów złotych.

Rząd polski udziela uchodźcom z Rosji zapomogi w sumie 50 zł. ns osobę również zorganizowano, opiekę lekarską i żywnościową.

Z powodu choroby papuziej władze administracyjne zakazały sprowadzania papug z zagranicy.

Palił się w Warszawie, w samym środku miasta, gmach jednej z największych firm kupieckich stolicy "Bracia Herse": ogień poniszczył towarów i urządzeń na przeszło pół miljona złotych.

Ponieważ w Łodzi daje się odczuwać wielki brak odpowiednio urządzonych budynków szkolnych, władze zarządziły, by w okresie letnim najgorzej wyposażone szkoły przeniosły się do parków miejskich, więc pod gołe niebo.

W pierwsze święto Wielkanocy, gdy na boisku w Częstochowie odbywały się właśnie zawody sportowe, powstała burza, a piorun zabił jednego z graczy.

W miasteczku Pieski, pow. wołkowyskim, wynikł pożar, którego pastwą padło 21 domów mieszkalnych oraz 10 chlewów wraz z inwentarzem, żywym i martwym, a cała rodzina w liczbie 6 osób zginęła w płomieniach...

Mieszkaniec Rakowa założył się z kolegą, że wypije pół litra spirytusu drzewnego w przeciągu 5 minut. Sztuka mu się nie dobrze powiodła, bo wskutek zatrucia się zmarł, nie odzyskawszy przytomności...

Na Wołyniu w okolicach Zdołbunowa znalazł niejaki Fritsche skrzynię złota, zakopaną w ziemi, wagi około 130 kg. Według opowiadań skarb ten ukryli Rosjanie.

W Kętach otruła się cała rodzina Bochenków wskutek spożycia nieświeżego mięsa, które przez cztery dni przechowywane było, a nie solone.