Autor

Serim

Artykuły
Polska pod opieką Maryi (Listopad 1936, s. 339)
Kiedy będą zadowoleni? (Styczeń 1937, s. 15)
Kiedy będą zadowoleni? (Luty 1937, s. 15)
Droga do prawdy (Sierpień 1937, s. 237)
Droga do prawdy (Wrzesień 1937, s. 265)
Cierpienie w życiu katolika (Wrzesień 1938, s. 266)
Zwycięstwo ducha (Sierpień 1938, s. 233)