Rycerz Niepokalanej - Maj 1947
RN 5/1947
130 Po tym nas poznają
B. Jabłońska

To rzeczy stare jak świat, a raczej dawne jak przykazanie miłości, które wszystkie znamy, ale, niestety, najbardziej zapominamy. Zapominają o nich wielcy i mali tego świata. I dlatego nie mogą być szczęśliwi.

132 Mężczyźni odpowiadają za kobiety
Bogdan S.

Jeżeli mężczyzna chce, żeby Matka Boża się nim zaopiekowała, wychowała go sobie na rycerskiego syna, to niech on tak postępuje z kobietami, żeby wydobywał z nich postępowanie podobne do Matki Bożej. Po tym się dziś poznaje rycerza Niepokalanej.

134 "To samo słońce"
Wanda Łakowiczówna

Nieodłączna od życia, jak oddech. Jak samo życie. Konieczna, niezastąpiona niczym, nieodparta. Dźwignia serc. Uszlachetnienie ludzkości. Chwała Maryi, co krwią pulsuje w polskich duszach.

137 Pana czuć wódką
Walenty Majdański
138 List z Anglii

Z radością w sercu witam was znowu - po siedmiu latach rozłąki. Przypadkowo "Rycerz Niepokalanej" dostał się tutaj do mych rąk, i dowiedziałem się, że dzieło śp. O. Maksymiliana Maria Kolbe - a raczej dzieło samej Niepokalanej - nie zostało zniszczone.

139 Apostoł Robotników
Franciszek Zorski

Papieże w ostatnich latach ciągle mówią o wielkiej roli jaką w życiu Kościoła obecnie muszą odgrywać katolicy świeccy. Matt Talbot był katolikiem świeckim, a Opatrzność, roznosząc sławę jego z tak zadziwiająco zawrotną szybkością po całym świecie, chce nam pokazać żywy przykład tego, co Ojciec Św[ięty] głosi w odezwach o Akcji Katolickiej.

140 Odkrycie Boga
Ks. Wł. Bartoń