Iskierki
Drukuj

Akt przyjaźni i wzajemnej pomocy podpisała Polska z Czechosłowacją.

W Moskwie premier Cyrankiewicz i min. Minc przeprowadzili z rządem sowieckim rozmowy w sprawach politycznych i gospodarczych.

Prez. Bierut odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi 1586 matek, mających ponad 10 dzieci, a Złotym Krzyżem 283 matki posiadające ponad 13 dzieci.

Od 9 marca wydaje się osadnikom na Ziemiach Odzyskanych akty nadania ziemi v własność.

Biuro Odszkodowań Wojennych podało straty Polski z 1939-1945 r. Straty materialne wynoszą 258.432 milionów złotych przedwoj.. w tym straty bezpośrednie - 88.800 milionów zł, co na każdego Polaka wynosi 3.288 zł.

Polski preliminarz budżetowy na rok 1947 określa dochody na 185.512.800.800 zł., wydatki zaś na 174.400.509.900 zł.

W Głuchowie pod Poznaniem (poczta Czempiń) otwarło zakład dla inwalidów ociemniałych z bezpłatną nauką i utrzymaniem.

W Warszawie toczy się proces Rudolfa Hoessa, kata Oświęcimia, oskarżonego o zamordowanie 4 milionów ludzi.

Kaci Warszawy: L. Fischer, J. Meisinger i N. Daume zostali skazani przez Najwyższy Trybunał Narodowy na karę śmierci.

W Niemczech wykryto ogromny spisek hitlerowski, który przy pomocy broni bakteriologicznej chciał przywrócić dawne granice Niemiec.

W tym roku całą Europę nawiedziły niebywałe powodzie, jakich w Anglii nie pamiętają od 150 lat, w Polsce od 100 lat. W zastraszających rozmiarach wystąpiła z brzegów Wisła i wszystkie jej dopływy, zalewając całe okolice. Największe spustoszenie uczyniła powódź w środkowym biegu Wisły: Dęblin, Jeziorna pod Warszawą i przy ujściu Bugu.

10 marca zaczęła prace w Moskwie konferencja ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Czwórki. Główna sprawa - pokój z Niemcami, jak również uregulowanie pilnych spraw bieżących, napotyka na wielkie trudności.

Prez. Truman zażądał od Kongresu 400 milionów dolarów dla Grecji i Turcji na cele gospodarcze i obronne.

W Grecji trwa nadal wojna domowa między partyzantami a wojskami rządowymi.

Przez Europę Zachodnią przeszła fala rozruchów robotniczych.

60 procent budżetu W. Brytanii przeznaczono na armię.

Ameryka tworzy nowe bazy wojenne na Oceanie Spokojnym; ostatnio objęła bazy na Filipinach na 99 lat.

Anglia zawarła z Francją i Belgią układy, mocą który obywatele tych państw mogą podróżować bez wiz.

W amerykańskiej strefie okupacyjnej wykryto 200 ton złota, zrabowanego przez hitlerowców w podbitych krajach.

W Paragwaju wybuchła krwawa rewolucja.

Wybuchł wulkan Etna na Sycylii, zalewając lawą okolicę.

Chińskie wojska rządowe rozpoczęły ofensywę przeciw komunistom.

W Rumunii panuje głód o rozmiarach przypominających klęski średniowieczne; w niektórych częściach kraju umiera 80 proc. dzieci.