Rycerz Niepokalanej - Luty 1946
RN 2/1946
26 Z rozważań na ulicy
Wanda Łakowiczówna
27 Trzeba ich zaprowadzić do Lourdes

Z zagranicy dochodzą głosy o licznych pielgrzymkach do Lourdes. Tłumy Francuzów i cudzoziemców spieszyły w czasie wojny i spieszą obecnie do stolicy Niepokalanej, by pokrzepić tu swoje serca wiarą i nadzieją.

30 W obronie rodziny

Uwagi ks. Augusta Hlonda - prymasa Polski, dotyczące rodziny chrześcijańskiej.

33 Tadeusz Kościuszko - czciciel Maryi
W. Mrowiński T. J.

W dwusetną rocznicę urodzin wielkiego Polaka.

34 "I czyńcie ziemię sobie poddaną"
w. j.

Ponieważ zainteresowanie nowymi wynalazkami i odkryciami wzrasta coraz bardziej, "Rycerz Niepokalanej" chce pokrótce zapoznać z nimi swoich Czytelników.

38 Mówić prawdę, czy rąbać prawdę?
Walenty Majdański

Jest prawdą, że aby żyć wygodnie, ludzie chcieli przekreślić po tej wojnie niektóre Przykazania Boskie. I właśnie dlatego nad takim światem Bóg zawiesił... bombę atomową.