Życzę i błogosławię
Drukuj

PRYMAS POLSKI

ŻYCZĘ I BŁOGOSŁAWIĘ

POZNAŃ, dnia 29 grudnia 1945 r.

PRZEWIELEBNY OJCZE GWARDIANIE

Życzenia wigilijne z Niepokalanowa były mi szczególnie drogie. Cieszę się bowiem Wami i Waszą realizacją ducha franciszkańskiego a wprost kocham się w "Rycerzu Niepokalanej", który po niewoli u hitlerowskich bisurmanów słowem prawdy i miłości wywalcza na nowo duszy polskiej swobodę ducha i widnokręgi Chrystusowej myśli.

Dziękuję Wam i błogosławię Waszej pracy publicystycznej w Nowym Roku. Niech "Rycerz Niepokalanej", natchniony przez swą niebieską Panią i Patronkę bogactwem myśli, genialną prostotą i wnikliwym zrozumieniem potrzeb duszy ludzkiej, krzepi serca, umacnia wiarę, broni czystych obyczajów. Niech patronuje zgodzie narodowej, niech szerzy miłość bratnią, niech krzewi ukochanie ojczyzny, niech popiera wielkość i ducha chrześcijańskiego Rzeczypospolitej.

A z nieba niech Wam pomaga O. Kolbe, który po niestrudzonej służbie publicystycznej pod sztandarem Niepokalanej, dał świadectwo prawdzie Chrystusowej, pisząc ostatnią kartę swego życia męczeńską krwią franciszkańskiego serca.

† August Kard. Hlond