Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 2/1946, grafiki do Kroniki: , s. 42-43

Opisy zdjęć powyżej:
[z lewej, u góry] [Feliks Nowowiejski]
[z lewej, na dole] [Stanisław Kutrzeba]
[drugi od lewej] Górnicy polscy ze sztandarem swojej Patronki św. Barbary
[drugi od prawej] W parafii Pacynie (diecezja płocka) zostały odlane pierwsze powojenne dzwony w Polsce.
[z prawej] [kościół św. Rocha w Białymstoku]


ROK MARYJNY. Takim będzie rok 1946 w Polsce. Odbędą się w nim trzy poświęcenia Polaków Najśw. Sercu Maryi. Parafie poświęci się uroczyście w niedzielę po święcie Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny (7 lipca), diecezje - 15 sierpnia, a poświęcenie całego kraju i narodu dokona się na Jasnej Górze wobec Episkopatu 8 września.

POSŁOWIE STRONNICTWA PRACY, uznając konieczność unifikacji prawa małżeńskiego na terytorium całego państwa, stwierdzają, że niektóre jednak postanowienia dekretu rządowego o prawie małżeńskim przekreślają zasadę nierozerwalności małżeństwa, co jest sprzeczne z podstawowymi założeniami ideologii Stronnictwa Pracy. Wobec tego na posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej w dniu 3 stycznia posłowie S. P. wypowiedzieli się zdecydowanie przeciwko dekretowi.

FELIKS NOWOWIEJSKI NIE ŻYJE. 18 stycznia br. zmarł w Poznaniu sławny kompozytor polski F. Nowowiejski. Bogu i Ojczyźnie poświęcił swe arcydzieła muzyczne, którymi zachwycała się nawet zagranica. Polacy nie zapomną nigdy ułożonej przez niego melodii "Roty", która w latach ucisku zagrzewała nas do wytrwania mimo naporu niemieckiego. A rycerze Niepokalanej pobudzać się będą do apostolstwa śpiewem jego hymnu M.I. Pełnym wyrazem jego artyzmu są oratoria (najsławniejsze "Quo vadis"), opery (przepiękna "Legenda Bałtyku") i ułożona w czasie wojny "Symfonia Pokoju". Szkole polskiej dostarczył doskonałych śpiewników z pieśniami patriotycznymi i ludowymi. Zwłoki kompozytora złożono w grobach zasłużonych na Skałce Poznańskiej (w kościele św. Wojciecha) obok trumny Wybickiego, twórcy mazurka Dąbrowskiego.

KATOLICY W HOLANDII są bardzo uświadomieni i czynni. Choć stanowią tui mniejszość wyznaniową, to jednak w parlamencie stronnictwo katolickie jest najsilniejszym ugrupowaniem. W Izbie Poselskiej po ostatnich zmianach zasiada 31 katolików, na drugim miejscu idą socjaldemokraci -.11, potem inni.

CIEMNOTA! Na rynkach księgarskich, zwłaszcza w Krakowie, coraz częściej ukazują się senniki: "egipskie", "chaldejskie" i inne, obliczone na naiwność i głupotę polskich katolików. Czas już skończyć z manią wróżbiarstwa i kierowania się snami!

STANISŁAW KUTRZEBA, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, jeden z twórców katol. Stronnictwa Pracy, poseł do Krajowej Rady Narodowej, zmarł w Krakowie 7 stycznia 1946 roku.

W parafii Pacynie (diecezja płocka) zostały odlane pierwsze powojenne dzwony w Polsce.

WARSZAWSKIE KOŚCIOŁY DŹWIGAJĄ SIĘ Z GRUZÓW Odbudowująca się od suteren Warszawa nie zapomniała o swoich kościołach. Owszem, należy stwierdzić, że do zabezpieczenia i remontu kościołów przystąpiono najpierw przed wielu innymi ważnymi pracami. W ciągu ubiegłego sezonu budowlanego Biuro Odbudowy Stolicy (BOS) finansowało pracę przy 26 kościołach. W niektórych wypadkach roboty ograniczały się do zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi tego co się zachowało. Inne mniej uszkodzone kościoły zostały doprowadzone do stanu, który pozwala na normalne odprawianie nabożeństw. We wszystkich dokonanych naprawach trzymano się zasady, by nie dawać żadnych tymczasowych dachów i sklepień. To co wykonano jest częścią projektowanej naprawy na stałe.

MOWA WIGILIJNA TRUMANA. Powiedział w niej: "Z Betlejem wyszła idea miłości bliźniego i sadzę, że nie ma takiej trudności, której by nie można było rozwiązać w duchu zasad Chrystusowych."

STULECIE WIELKIEJ KSIĄŻKI. W 1942 r., z okazji stuletniej rocznicy znalezienia dzieła bł. Ludwika M. Grignona pt. "Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, urządzono uroczystości w wielkich miastach Francji, Belgii i Włoch.

POWRÓT ORDYNARIUSZA. Do Włocławka powrócił z zagranicy J. E. Ks. Biskup Karol Radoński i objął z powrotem rządy swojej diecezji.

KSIĘŻA SŁOWACCY W WIĘZIENIU. Biskup Spisza, ks. Wojtaszek oraz bp Buzalka są internowani przez władze czechosłowackie. Również i 120 księży słowackich dotychczas pozostaje w więzieniu. Zamknięte zostały szkoły katolickie na Słowacczyźnie oraz organizacje katolickie.

REKORD ŚLUBÓW. W ostatnim Adwencie w Polsce więcej było ślubów, niż normalnie w ciągu roku, zaś w okresie świąt ich liczba pobiła wszystkie rekordy.

CZĘŚĆ DAWNEJ ARCHIDIECEZJI WILEŃSKIEJ dziś wchodzi w skład Rzeczypospolitej. Stolicą tej części jest Białystok, gdzie ma swą siedzibę J. E. Ks. Arcybp R. Jałbrzykowski i Seminarium Duchowne. Obwód białostocki tworzy 6 dekanatów z 53 parafiami

[Na zdjęciu powyżej, z prawej] nowozbudowany kościół św. Rocha w Białymstoku.