Iskierki
Drukuj

Od 29 grudnia do 3 stycznia obradowała w Warszawie IX sesja Krajowej Rady Narodowej, która między innymi uchwaliła upaństwowienie wielkiego i średniego przemysłu.

Ambasador polski, prof. Oskar Lange, złożył swe listy uwierzytelniające prezydentowi Trumanowi, który przy tej okazji powiedział: "Cały świat podziwia wysiłek narodu polskiego w dziele odbudowy i niezłomnego ducha w walce z hitleryzmem" i podkreślił raz jeszcze prawo Polski do niepodległości.

10 stycznia otwarto w Londynie obrady Organizacji Narodów Zjednoczonych, do której należy 51 państw. Przewodniczącym Zgromadzenia jest minister belgijski Spaak. Na wstępie wygłosił płomienny apel, w którym nawoływał wielkie mocarstwa do wzajemnego porozumienia się.

Anglia podpisała z Siamem traktat pokojowy. Siam utrzymuje nadal swoją niepodległość, a za udział w wojnie po stronie Japonii zapłaci odszkodowanie w postaci półtora miliona ton ryżu.

Albania została ogłoszona republiką a Partia chłopska w Rumunii rozpadła się na dwie grupy - lewicową i prawicową.

Rycerz Niepokalanej 2/1946, grafika w Iskierkach: , s. 44
Ministrowie spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Rosji i Anglii w czasie grudniowych obrad w Moskwie

Niemcy podnoszą głowę i przez swą podziemną organizację "Wehrmachtsvolk", zwaną popularnie, "wilkołaki" niepokoją Polaków.

5.000 dzwonów, zrabowanych przez Niemców, powróci do swych właścicieli.

Zmarł w Warszawie Marian Grzegorczyk, jeden z najwybitniejszych Publicystów polskich, gorący patriota i katolik czynu.

Polska posiada własną kopalnię złota w Równem na Śląsku Dolnym. Aby otrzymać 1 kg złota, należy przerobić 600 ton rudy arsenowej. Plan na rok 1946 przewiduje wydobycie z tej rudy 120 ton arszeniku i około 6 kg złota miesięcznie.

Liczba sierot w Polsce wynosi w przybliżeniu 300.000; liczba półsierot - półtora miliona.