Rycerz Niepokalanej - Maj 1937
RN 5/1937
129 Nasza modlitwa
Wiesław Pyrka

Wiersz

130 O uświadomienie katolickie
Pm

O brak uświadomienia katolickiego rozbijają się wszelkie wysiłki Kościoła. Na gruzach szczątków wiedzy, jaka przeciętny katolik przynajmniej posiadać powinien, zbudowali swoje szańce wrogowie religii i - tryumfują.

132 Matka łaski i Pośredniczka zbawienia
O. A. W.

Kościół nazywa Najśw. Maryją Panną - Matką łaski. Najśw. Panna, dając światu Zbawiciela, dała nam Źródło wszelkiej łaski. Jeżeli Bóg-Człowiek oddał się w zależność Najśw. Bogarodzicy, Swej Matki i był Jej poddany.

134 Miłość Maryi-Matki zwycięża
Ben.

Niepokalana jest Matką moją. Jak wdzięczne to słowo! Matką jest mi Maryja. Matką, w której piersiach bije ku nam strumień wielkiej miłości.

136 Sprawozdanie z poświęcenia sztandaru Milicji Niepokalanej w Ostrołęce

Zalśniło godło Maryi przed wielkim ołtarzem. Nowy sztandar w tak uroczystej chwili, otoczony członkami, zdawał się zachęcać wszystkich pod swe opiekuńcze skrzydła.

138 Nabożeństwa Mariańskie wychowawcą narodu polskiego
Ks. Dr. Antoni Marchewka

Spośród wszystkich ludzi jedynie Najśw. Maryję Pannę Bóg wyniósł do najwyższej godności - do godności Matki Bożej.

140 Niepokalana Polski Królowa

Dzieje Narodu Polskiego są ściśle zespolone z kultem Bogarodzicy. I najświetniejsze okresy rozwoju i potęgi Polski przypadają na te czasy, w których naród wraz ze swym królem czcił i wielbił gorąco Niepokalaną.

142 Z życia Niepokalanowa

Wielu z Czytelników i Przyjaciół Niepokalanowa prosi nas, byśmy podawali pewne wiadomości o naszym życiu, smutkach i radości. Jest to zrozumiałe; przecież wszyscy tworzymy jedną wielką rodzinę Milicji Niepokalanej, której matką jest Niepokalana.