Niepokalana Polski Królowa
Drukuj

Dzieje Narodu Polskiego są ściśle zespolone z kultem Bogarodzicy. I najświetniejsze okresy rozwoju i potęgi Polski przypadają na te czasy, w których naród wraz ze swym królem czcił i wielbił gorąco Niepokalaną.

Oto sylwetki niektórych królów polskich, szczególnych czcicieli Królowej Korony Polskiej.

Królowa Jadwiga, którą Polacy za świętą uważają, była wielką Czcicielką Matki Bożej; przez poślubienie Władysława Jagiełły przyciągnęła Litwę pod sztandar Jezusa i Maryi.

Królowa Korony Polskiej
Obraz Królowej Korony Pol. w Istebnej

Mimo śmierci królowej Jadwigi, Jagiełło wiary dochował i czcił w szczególny sposób Maryję. Rozgromił on też potężną armię Krzyżaków pod Grunwaldem w r. 1410. Dnia tego Jagiełło, wysłuchawszy najpierw Mszy św., ustawiwszy następnie wojska, wziął chorągiew królewską do ręki i powiedział: - Pewny jestem jako przy naszej stronie słuszność, tedy podnoszę tę chorągiew w Imię Twoje Przenajświętsza! Wojska Jagiełły silnym tedy głosem zaśpiewały pieśń "Bogarodzica" i puściły się na Krzyżaków.

Na pamiątkę i na podziękowanie Najśw. Pannie za wyjednanie tak wielkiego zwycięstwa pod Grunwaldem, król Władysław Jagiełło wybudował w Lublinie kościół Matki Boskiej Zwycięskiej.

Okres Jagiellonów - to okres potęgi ducha i oręża polskiego, ale zarazem okres rozwoju czci ku Najświętszej Panience.

Król Zygmunt III był jednym z największych czcicieli Niepokalanej wśród królów polskich. Odrodzenie religijne w Polsce rozpoczęło się przez tego pobożnego króla pod znakiem Maryi. Opiece Bogarodzicy zawdzięczał on też zwycięstwo nad rokoszanami w r. 1607.

Wielki czciciel Najśw. Panny, król Władysław IV, w różny sposób dawał podwładnym swoim przykład, jak kochać Maryję. Ale, aby bardziej zapewnić w Polsce na przyszłość nabożeństwo do Maryi - bo wiedział jak bezpieczną Polska może być pod Jej płaszczem - postanowił utworzyć order Kawalerów Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Order ten miał być nadawany wszystkim, którzyby w szczególny sposób czcili Bogarodzicę i wierzyli w Jej Niepokalane Poczęcie. Przystęp do tego orderu mieliby także obcy panowie i królowie. Król

Władysław przedstawił swój projekt szlachcie i panom, ale ci sprzeciwili temu Projekt ten przeto upadł. Król jednak nie zrezygnował, bo powtórnie ogłosił projekt Królewskiej Sodalicji Niepokalanego Poczęcia, do którego wpisali się liczni dworzanie i szlachta.

Wiekopomne będą śluby króla Jana Kazimierza przed obrazem Najśw. Panny Łaskawej we Lwowie, w których cały naród oddaje Jej w opiekę, i ogłasza Ją Królową Polski.

Sławny pogromca Turków pod Wiedniem, król Jan III Sobieski był jednym z najgodniejszych namiestników Maryi, Królowej Polski. Należał do bractwa literackiego Niepokalanego Poczęcia przy kościele św. Jana w Warszawie, a ilekroć szedł na wojnę., odwiedzał cudowne obrazy Matki Bożej, polecając się Jej opiece. Do dziś w Muzeum Krakowskim jest jego różaniec, na którym się modlił.

Uroczystość Imienia Maryi ustanowiona była przez papieża Innocentego XI, gdyż za bardzo częstym wymawianiem Tego Imienia przez króla Jana III i przez wojska polskie, podczas bitwy pod Wiedniem w r. 1683, wojska tureckie zostały doszczętnie rozbite.

("Królestwo Maryi - Polska" - Ks. Dr B. Jarzembowski)