Okładka
Drukuj

Odpowiedzi redakcji i administracji

CZYTELNICZKA B. B. Do zakonu można wstąpić. - W wypadku obmowy szkodliwej na sławie należy powiedzieć, że chodziło o osobę duchowną. TUCHÓW B. Wątpliwości Twoje są bezpodstawne. Proszę być spokojnym. Spowiedzi były ważne. - Pan Jezus kochał ubogich. DARKÓW. Na znalezionym różańcu można się modlić. Jednak może być wątpliwość, .czy był poświęcony i czy. miał nadane odpusty. - Nie jest to właściwie Msza św. gregoriańska, ale jest zwyczaj odprawiania takich Mszy św. - Należy odwiedzić każdą stację Drogi krzyżowej. MŁODY WARSZAWIANIN. Wypadki, o których mowa są niedozwolone. Na pierwsze pytanie obszerniejszą odpowiedź da spowiednik. POZNAŃ - CZYTELNICZKA. Proszę być spokojną. GRABOWIEC - W. SOŁTYSY. W tych sprawach proszę udać się do spowiednika - opowiedzieć o niepokojach. B. K. Dziecko w tych latach idzie do nieba. WROTNÓW - D. W. Pokuta będzie ważna. NOWY SĄCZ, Charbówka - Dziękuję za życzliwość. Martwi mię tylko niezrozumienie. MAJDAN, - Zając K. Zamieścimy w trudnościach religijnych w odpowiednim czasie. CZYTELNIK Z GRON. O ile wtenczas nie uważano za złe - to proszę być spokojną. Najlepiej spowiednik wyjaśni. Drugiej sprawy nie potrzeba mówić - jednak dobrze się oduczyć podobnych wyrażeń. "STROSKANA". Bez żadnych obaw można skp założyć. Kierować się sumiennością. Zyski są różne. Trzymać się należy przepisów prawnych. - Ubieranie się w ten sposób jest dozwolone, żeby tylko nie obrażało skromności. Na trzecie pytanie; - Można, chociaż lepiej unikać, zwłaszcza "sam na sam". Spowiednik pouczy. SOSNOWIEC - S.S. Na spowiedzi należy wyznać wszystkie grzechy ciężkie od ostatniej spowiedzi, podając ich liczbę i okoliczności zmieniające postać grzechu. Zachęcam do swobody, szczerości. Spowiednik jest przyjacielem dusz. KURÓW - A. CHMIEL. Pan Bóg opiekuje się człowiekiem. Ani włos z głowy nam nie spadnie bez woli Bożej - zaznacza P. Jezus. - I w tym wypadku była wola Boga. SIERADZ. F. P. Winą nie jest - jednak nie na miejscu. Nie ma obowiązku wyjścia zamąż. Ten cel wystarcza, chociaż można to uczynić z miłości dla cnoty. Winy cudze odpokutować można - jest to heroizm. CZYT. Z RYBNA. Fotografii nie zamieścimy, bo mało miejsca. GEN. - TORUŃ. Pewne zdolności są, ale dużo jeszcze trzeba wprawy. DOMIŃCZAK - STO. Nie skorzystamy. STUDENT ZE LWOWA - B. M. Prosimy o adres, gdyż potrzebna dłuższa odpowiedź. Nie trzeba tracić nadziei - wszystko da się jeszcze naprawić Pan Jezus błogim pokojem duszę u-weseli. Potrzebna byłaby częsta dobra spowiedź i Komunia św. ŁOTWA. Uprzejmie prosimy nadawcę listu z dn. 28.11. 37 r. o bliższe szczegóły. Samo powiedzenie: "Do przemienienia Pańskiego" jest niewystarczające. Czy w tym wypadku rozchodzi się o Mszę św.? Oczekujemy odpowiedzi. M. K. - druhna. Za znaczki dziękujemy. W sprawie przygotowania się do spowiedzi z całego życia, zwrócić się proszę do spowiednika. On podał praktyczne wskazówki. Brak miejsca nie pozwala na omówienie tego w "Rycerzu". W. S. S. Nr. 1937. Spowiedź była dobra. Grzech popełnia się przez świadome zezwolenie; - myśli więc takie grzechem nie są. CZYTELNICZKA Z ŁĘK. Więcej nie potrzeba dodawać. Może być winą - zależy jaka byłe przyczyna .wstydu. Nie należy pobudzać do grzechu. Przez to można także zaciągnąć winę wobec Boga. CZYTELNICZKA Z ROŃ. Nie tylko nie ma winy, ale to jest zasługą. Modlić się, być zawsze czymś zajętą. FELIKS OSTAS - Raczej nie wolno; w drugim wypadku, o ile ks. proboszcz pozwoli. TRZY SIOSTRY D. W tej sprawie odsyłam . Panią do spowiednika. Szerzej tego nie mogę omówić - Najwyżej listownie, ale Wówczas proszę ,o podanie adresu. STROSKANA M.C. Z J. Proszę z tym zwrócić się do spowiednika. Dla zorientowania się należałoby zadać kilka pytań. STROSKANA CZYTELNICZKA ZE ŚLĄSKA. Poprzednie wyznanie było ogólnikowe, - nie wystarczające. O tym należy powiedzieć spowiednikowi. X Y X. Słoniny przetopionej można używać w obu wypadkach. Podróż, pieszo odbywana 4-5 godz. - konno kilka dni, zwalnia od postu. Dobre czyny w grzechu ciężkim nie mają wartości. Msza św. zamówiona - ma. Nie chodzi o samobójstwo: Chrystus porównuje wartość życia cielesnego , z wartością życia duchowego. POST ŚCISŁY t.z n. się można raz tylko na dzień posilić się do sytości. W dni dozwolone, w czasie tego posiłku, można jeść mięso. NADZIEJA WŁOSZCZOWA. Można tak się modlić. Zwracanie się do Matki Bożej jest dobre, chociaż ze swej strony należy samemu przeprosić. Można otrzymać zwolnienie od tej przeszkody - chociaż nie radzi się brać za żonę osobę blisko krewną. W intencji Pana będziemy się modlili. ST. STYBLIŃSKA. Do uzyskania odpustu z absolucji generalnej trzeba być obecną. STAŁA CZYTELNICZKA. Należy zaznaczyć swój stan (mężatka) i stan drugiej osoby. Modlić się należy, mimo wewnętrznych trudności. Można w tej, czy innej pozycji: siedzącej, leżącej itp. CZYTELNIK J. C. Z ŁODZI. Wina nie jest, jednak przez mylny sąd można zgrzeszyć. O ile uważano to za grzech, wówczas należy wyznać na następnej spowiedzi. Spowiedź poprzednia byłaby jednak dobrze odprawiona. K. R. Z. G. W obliczu Kościoła pani pozostała w swoim stanie. Owszem w ten sposób można ubrać się do ślubu.

UWAGA: Przy zapytaniach i trudnościach religijnych prosimy o podawanie dokładnych adresów z załączeniem znaczka na odpowiedź, bo z braku miejsca w "Rycerzu", odpowiedzi będziemy bardzo ograniczać. Jeśli kto nie może podać adresu, niech przesyła na poste - restante.