Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1935
RN 1/1935
2 W trosce o pokój
Rycerz Niepokalanej

Była noc. Cicha, spokojna - niewypowiedzianych wdzięków pełna.
Niebo wyiskrzone gwiazdami zdawało się schylać troskliwie i miłośnie nad biedną, zmęczoną ziemią.

5 O Roku Nowy
Leokadia Łukasiewiczówna

Wiersz.

6 Niepokalana

Święci Pańscy, rozważając życie Niepokalanej Dziewicy, zdumiewali się nad ogromem Jej miłości ku Bogu i ludziom. Ponieważ Miłość bliźniego jest najlepszą oznaką miłości Boga, łatwo więc wywnioskować jak niezmierną jest miłość Marji dla ludzi.

7 O, czemuż Matko!...
Wanda Łakowiczówna

Wiersz.

7 Warunki odpustu jubileuszowego
W. Z.

Zbliża się końcowy a zarazem najważniejszy okres jubileuszu Odkupienia. W okresie tym mamy święta, które w szczególniejszy sposób łączą się z dziełem zbawienia rodzaju ludzkiego. Boże Narodzenie, Wielki Post, a zwłaszcza Wielki Tydzień i uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego powinny w sercach wiernych ożywić i pomnożyć wdzięczność i miłość dla Bożego Zbawcy.

10 Słówko do wolno-myślących i innych krytyków

Polskim wolnomyśliciolom i bezbożnikom, walczącym zacięcie z "Rycerzem Niepokalanej", najbardziej nie podobają się "Podziękowania". Nie chcą widzieć tych nieraz naprawdę niezwykłych łask i zmiłowań, jakiemi Niepokalana obsypuje Swych czcicieli, którzy Jej zaufali z miłością.

13 Prawdziwa wartość

Zmarły niedawno francuski marszałek generał Lyautey (wym. Lijotej) chluba Francji, był, podobnie jak marszałek Foch, gorącym i gorliwym katolikiem. Z tego nawet powodu karjera jego w kraju rządzonym przez masonerję znaczyła się bardzo niepewnie i w wielkim znoju.

15 Do Ojczyzny Zbawiciela
J. N.

Lata całe marzyłem o tem, by móc kiedyś pielgrzymować do Ziemi świętej. Toteż gdy otrzymałem polecenie Przełożonych: "jedź z błogosławieństwem Bożem, aby wzniosłemi uczuciami i przeżyciami podzielić się z rzeszą czytelników "Rycerza" ku większej chwale Ukrzyżowanego Jezusa" - serce uderzyło mi gwałtownie.

17 Nawrócony mason

Albert Vigneau, jeden z wybitnych masonów francuskich nadesłał ostatnio do zarządu organizacji księży, b. kombatantów list.

18 Trochę wieści z Meksyku
H. Purski

Prześladowania katolików w Meksyku trwają nadal. Każdy dzień przynosi nowe rozporządzenia "braci" masonów. To "braterstwo" zapewne w tem tylko się przejawia, że wspólnemi siłami chcą wyrwać z serc katolików Wiarę ojców.