Okładka
Drukuj

OD WYDAWNICTWA

Niektórzy z czytelników sądzą, iż kalendarz wysyłamy wszystkim bezpłatnie. Prawdą jest, iż wszystkim go wysyłamy. Bezpłatnie jednak mogą go otrzymać tylko ci, którzy po odmówieniu sobie niepotrzebnych wydatków, nawet tych 50 gr. nie mogą wpłacić, a więc, którzy są naprawdę bardzo biedni. Innym darmo wysyłać nie możemy, bo sam papier na kalendarz kosztuje nas kilkadziesiąt tysięcy złotych (obecnie za papier winniśmy fabryce jeszcze 90 tysięcy zł.). Z tych, drobnych ofiar spłacamy zaciągnięte długi i rozwijamy wydawnictwa Niepokalanej, by coraz szerzej rozchodziły się i dotarły do wszystkich serc, ucząc jak kochać Marję i ufać Jej bezgranicznie.

Ostrzegamy przed oszustami! W parafji Nieborów chodzili nieznani oszuści, podający się za wysłanników z Niepokalanowa. Swą misję tłumaczyli tem, że zakonnicy, nie mając czasu, ich wysłali na propagandę. Sprzedawali wstrętne zresztą obrazki M. Bożej po 50 gr. i zbierali pieniądze, obiecując rzekomo po powrocie do domu wysłać książki do nabożeństwa, różańce i t. p. Takie jednostki należy natychmiast oddać w ręce policji, bo NIKOGO na propagandę nie wysyłamy! Administracja prosi, by czytelnicy, pobierający. "Rycerza" od hurtowników lub w inny sposób, a nie na swój adres, zaznaczali to przy przesyłaniu pieniędzy i innej korespondencji. Ci zaś, którzy pisma nie otrzymują, a pragną je otrzymywać, niech na odwrotnej stronie czeku lub przekazu wyraźnie napiszą: proszę o stałe wysyłanie "Rycerza" lub "Rycerzyka Niepokalanej". Zdarza się bowiem, że przesyłający pieniądze nie podaje celu ich przeznaczenia. Wówczas pisemka nie wysyłamy, nie wiedząc, czy on pisma skądinąd nie czyta np. od hurtowników, a przesłaną kwotę uważa jako prenumeratę.

Jeśli ktoś z czytelników przypadkiem otrzymuje dwa lub więcej egzemplarzy "Rycerza", niech łaskawie nadeśle dobry i mylny adres do Administracji, a omyłkę sprostujemy.

Centrala Znaczkowa podaje kilka wyjaśnień nadsyłającym zużyte znaczki pocztowe. Zdarza się, że niektórzy z czytelników przesyłając np. 100 znaczków, nadają je listem poleconym; sama opłata za przesyłkę wyniesie około 1 zł. lub więcej (tyle niektórzy opłacają), a znaczki warte są zaledwie 10-20 gr. Można przesyłać znaczki listem zwykłym, nie poleconym, większą zaś ilość w paczkach.

Przy zbieraniu znaczków najlepiej je wycinać nożyczkami, zostawiając naokoło każdego przynajmniej 1 cm papieru. Jeśli u znaczka brakuje tylko jednego ząbka, lub odwrotna strona jest uszkodzona, wówczas znaczek taki nie ma już żadnej wartości. W ciągu jednego tylko roku wartość nadsyłanych do nas znaczków uszkodzonych wynosi około 1.000 zł.! A uszkodzone zostały przez nieumiejętne odklejanie.

Prosimy też, by ci, którzy przysyłają znaczki już oczyszczone, płukali je nie w gorącej wodzie, lecz w letniej lub chłodnej. W przeciwnym razie tracą one swoją barwę a z nią i wartość. Znaczki zaś odbite na pocztówkach i listy frankowane na maszynie nie posiadają żadnej wartości.


Najdostojniejszemu Episkopatowi Polski, Przewielebnemu Duchowieństwu, wszystkim, Szanownym Czytelnikom i Przyjaciołom "Rycerza", członkom "Milicji Niepokalanej" życzenia błogosławieństwa Bożej Dzieciny w Nowym Roku oraz najczulszej opieki Niepokalanej Dziewicy

składa

Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej"
wraz z całym Niepokalanowem


Trzej Królowie i Święta Rodzina