Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

"Pan Bóg jest najlepszym ekonomistą - można powiedzieć wobec faktu, że ceny żyta w Polsce wreszcie podniosły się. Czego nie mogły zdziałać wszelkie podejmowane dotąd środki, jak premje eksportowe, porozumienie z Niemcami i t. d. - tego dokonał ogólno-światowy nieurodzaj i skurczenie się wskutek tego olbrzymich zapasów zboża". Tak pisze "Gazeta Grudziądzka".

Armja polska liczy: 17.900 oficerów 37 tys. szeregowych zawodowych i 211 tys. szeregowych niezawodowych. Płace tej siły zbrojnej wynoszą 234.530.000 zł. rocznie. Marynarka liczy 425 oficerów i 1.910 szeregowych, 3.160 szeregowych niezawodowych i około 310 urzędników. Płace wynoszą 8.170.000 zł.

Według dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej wojskowej służbie pomocniczej na wypadek wojny i t. d. podlegają wszyscy mężczyźni od lat 17 do 50, nieobowiązani do służby z bronią oraz kobiety od lat 19 do 45.

W Polsce mieszka obecnie 8 i pół miljona ludzi, nieumiejących zupełnie czytać. Dlatego Polska Macierz Szkolna przystąpiła w listopadzie 1934 r. do walki z analfabetyzmem pod hasłem: Każdy Polak żołnierzem oświatowym; umiejący czytać niech uczy nieumiejącego; wszyscy do walki z analfabetyzmem! Naturalnie, że i obecnie można nadal uczyć analfabetów. Wskazówek udziela: Polska Macierz Szkolna, Warszawa, Krakowskie Przedm. 7.

Na podstawie urzędowych obliczeń straty wyrządzone powodzią w Małopolsce wynoszą 76 miljonów złotych.

Wynalazek studenta Uniwersytetu Poznańskiego Edwarda Luecka uniemożliwia rozkręcanie szyn kolejowych.

Według statystyki w walce o ugruntowanie niepodległości Polski w okresie od 1918-1921 r. poległo ponad 100 tys. osób.

W miejscowości Herby śląskie założono ośrodek pracy dla bezrobotnych dziewcząt. Celem jego jest szkolenie dziewcząt w pracy zawodowej. Pobyt w tym ośrodku trwa 6 miesięcy.

We wsi Głogowie (Łódzkie) pastwą płomieni padła cała zagroda J. Kołodziejskiego. Sprawcą pożaru był kot, któremu w czasie wylegiwania pod piecem zapaliła sie sierść, żywcem płonący kot wbiegł do stodoły, powodując pożar.

W Równem bawiła się grupka dzieci. Jedno z nich uderzyło kijem po rękach małego Miecznika. Wkrótce ręka spuchła, a w następnym dniu dziecko straciło mowę i wzrok. Według lekarzy te okropne skutki pochodzą od uderzenia kijem.

ZE ŚWIATA

reflektor obezwładniający

John Edmond i Waldemar Christmas wynaleźli reflektor (fot. obok.), którego promienie obezwładniają i rażą ludzi na odległość.

W Chinach wydano dekret zabraniający niepełnoletnim palenia papierosów.

Rząd nankiński zakazał Chinkom noszenia krótkich rękawów. Policja zamazuje gołe ręce kobiet czarną farbą. W przeciągu tygodnia znikły krótkie rękawy u kobiecych sukien.

W Chinach wskutek wojen domowych oraz licznych powodzi panuje wielka nędza. W czasie ostatnich trzech miesięcy zmarło z głodu 2 miljony osób.

Bandyci chińscy w liczbie 250 napadli na wioskę Kaoyu. Rozstrzelali 30 mieszkańców, około 30 spalili żywcem, a przeszło 200 utopili. Zaledwie 150 zdołało uciec. Z 300 domów 250 zostało spalonych.

Wydział policyjny w Tokjo (Japonja) zabronił młodzieży w wieku szkolnym wstępu do lokalów rozrywkowych jak np. dancingów, kawiarń i t. d.

Zbiór żyta na świecie w roku 1934 wyniósł 217.900.000 kwintali. Pierwsze miejsce zajmują Niemcy - 75 miljonów q, drugie Polska - około 60 miljonów q.

Towarzystwo geograficzne w Paryżu nagrodziło O. Tastevina, misjonarza ze Zgromadzania św. Ducha za prace etnologiczne (o ludach Połudn. Ameryki).

Lotniczka francuska Zuzanna Biget wynalazła kostjum, nie podlegający paleniu się. Celem wynalazku jest zabezpieczenie lotników w razie zapalenia się samolotu.

Amerykanie stosują automatyczne dojenie krów. Krowy wprowadza się do odpowiednich przegródek umieszczonych na obracającej się platformie (fot. niżej). Dojenie jest skończone gdy platforma zrobi jeden obrót. Krowy ustawicznie wchodzą i wychodzą. Platforma kręci się powoli lecz bezustannie.

automatyczne dojenie krów

Por. Martol, Anglik, wynalazł minjaturowy tank o szerokości 90 cm i 2 m długości. Zaopatrzony jest w 4-konny motor i karabin maszynowy. Nie posłuży on z pewnością sprawie pokoju, o którym tak napuszyście wszyscy nagwałt zbrojący się deklamują.

Jugosławia produkować będzie samoloty polskiego typu R. W. D. 8.

urządzenie zapobiegające przewróceniu się

Obok umieszczona fotografja przedstawia nowe urządzenie, niepozwalające motocykliście na przewrócenie się. Jest to wynalazek Austrjaka Loranta.

Na rzece Dunaju w Austrji przesunięto olbrzymi most o długości 366 m o 26 m dalej w kierunku biegu rzeki. Praca trwała około pięciu godzin. Jest to pierwszy wypadek przesunięcia mostu bez naruszenia jego całości.

Powstańcy w Asturji (Hiszpanja) oślepili 20 sierot po urzędnikach policji. Uważali je za "kontrrewolucjonistyczne" żywioły. Tak wygląda w praktyce komunistyczne braterstwo.

Uczony sowiecki Juszczenko wynalazł aparat, przy pomocy którego promienie słoneczne gotują wodę.

W Abhazji (Kaukaz) odkryto trzech starców: jeden z nich liczy 152 lata (ma 100-letniego syna), drugi 130 lat i 75 osób potomstwa, trzeci 126 lat. Jest to przypuszczalnie kraj długowiecznych ludzi.

Amerykanie mają zamiar wyruszyć na księżyc. Podróż ta odbędzie się w rakiecie, długości 9 m. Szybkość jej wynosi 2 tys. m na sekundę, a więc w 8 godz. doleci na księżyc. Zgłosiło się już 14 ochotników. Specjalna luneta służyłaby do obserwowania lotu rakiety.

W mieście Wikesbarre (Stany Zjedn.) zmarła najstarsza Polka, Katarzyna Gabryszewska, w wieku 108 lat. Osierociła córkę, syna, 32 wnucząt, 49 prawnuków 14 praprawnuków.

W ostatnich dniach października 1934 r. brat pierwszego lotnika stratosferycznego prof. Piccarda, Jan Piccard, wraz ze swą żoną odbył lot do stratosfery. Start nastąpił w Waszyngtonie (Stany Zjedn.). Osiągnięto wysokość 17.672 m.

W pierwszych dniach listopada 1934 r. w Indochinach przeszedł nad wybrzeżem morskism silny tajfun. 250 osób utraciło życie, 5.000 domów zostało zniszczonych.

W Cambridg, Verm. (Ameryka Płn.) żyje rodzina wielkoludów. Ojciec Hiram Bogne jak i 7-miu jego synów posiadają wzrost ponad 2 m każdy.

Zbrodnicze niszczenie produktów odbywa się nadal. W republice Chile (Ameryka Płd.) wybito 500 tys. owiec, w Holandji rząd wykupił 115 tys. sztuk bydła rogatego, z których po wybiciu sporządzono konserwy. Ponieważ ich nie rozsprzedano, cała sprawa skończyła się deficytem. W Drunen zniszczono 40 tys. kg, a w Nijmagen - 50 tys. kg porzeczek. W Danji stare konie przeznaczone na rzeź są trzy razy droższe od rasowego bydła, bo wywozi się je do Francji, bydła zaś wywozić nie wolno.