O Roku Nowy

Rok stary skonał. Oto Rok nowy
Wylata niby orlę skrzydlate.
Miłemi zda się nas witać słowy
I ma na sobie godową szatę.

A wszyscy dłonie swoje podnoszą,
Ze łzami w oczach, po krwawym znoju
I o największą łaskę go proszą:
"O Roku nowy, pragniem pokoju!

Oddal ten wicher, co światem miota,
Co spustoszenia czyni dokoła,
Co nam utrudnia drogę żywota;
Daj nam zieloną różdżkę anioła.

A zanim nową rozpoczniem dolę,
Swych pobłogosław, Marjo, szermierzy,
Niech ludzkość spełnia Chrystusa wolę,
Niech do stóp krzyża po balsam bieży.

Błogosław warsztat i pług nasz, Panie,
Obywatelską pracę społeczną,
Pieśniarzy naszych błogosław granie,
Niech świat rozbrzmiewa pieśnią serdeczną.

Kapłanom naszym błogosław, Chryste,
By lud przykładem swoim wzmacniali,
By wszystkie czyny ich były czyste
Aby na straży cnót świętych stali.

Cierpiącej braci błogosław, Boże!
Niech dozna pociech miłości, wiary,
Spraw niech nam błysną nadziei zorze,
I duch w nas wstąpi praojców stary".