Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1934
RN 1/1934
2 Z Nowym Rokiem nowe życie
Rycerz Niepokalanej

Skończył się już rok stary 1933. Przed 365 dniami witaliśmy go z radością, spodziewając się, iż będzie on lepszy dla nas, niż jego poprzednik. A. on tymczasem zawiódł nasze nadzieje, lub ledwie częściowo je spełnił, teraz, jakby czując , że więcej przyniósł zawodów niż spełnionych życzeń, umyka przed nami i kryje się w bezdennej toni wieczności.

6 Błogosławionaś...
Sercepustyni

Wiersz.

6 Uczucia Marji przy żłóbku Jezusa

W sercu Matki niby fala za falą nurtują przeróżne uczucia. Wejdźmy na chwilę do stajenki, patrzmy na Marję, - a odczytamy łatwo, co dzieje się w Jej Sercu. Jakież to uczucia przepełniają Serce Marji?

12 Refleksje na Nowy Rok
Dr. med. Antoni Docha

Gdy rozmyślam nad tą smutną skargą duszy wielkiego Doktora Kościoła - zawsze mi na myśl przychodzi przypowieść Dobrego Pana o robotnikach w winnicy (Mat. 20,1-16). I dalej snuje mi myśl moja: jednym - Bóg daje zrozumienie i umiłowanie Siebie od samej prawie kolebki życia... Innym w upale południa życia... A wreszcie innym w wieczór życia dopiero...

14 Hymn milicyjny
E. R.

Wiersz.

15 Medalik i "Zdrowaś Marjo"
G. N.

W roku 1877, w jednem z większych miast środkowej Francji, umarł zacny człowiek, który przed laty udzielał lekcyj rysunków w szkole żeńskiej, prowadzonej przez Siostry Najświętszego Serca Bożego.

17 Powrót z katorgi sowieckiej kapłanów-męczenników

W roku 1932 Polska witała grono kapłanów i świeckich męczenników za Wiarę, którzy powrócili z Sołówek - miejsca kaźni.