Okładka
Drukuj
Boże Narodzenie

Od wydawnictwa

Nie otrzymując żadnej wiadomości od niektórych Czytelników, nie wiemy, czy przesyłane egzemplarze nie są przypadkowo niszczone, lub odkładane bezużytecznie. Wobec tego tym, którzy otrzymują "Rycerza" od trzech lat, a od których w ciągu tego czasu nie otrzymaliśmy żadnej korespondencji, ze styczniowym, numerem wstrzymujemy wysyłkę pisma. Jeżeli zawiadomią nas, by "Rycerza" nadal im wysyłać, uczynimy to chętnie; w przeciwnym jednak razie wysyłkę wstrzymamy, aby nie marnować bezowocnie egzemplarzy, które inni z pożytkiem będą czytać, i nie narażać wydawnictwa na znaczne koszta, ofiarnie ponoszone przez jednych, lecz przez lekceważenie pewnych osób marnowane.

Niektórzy Czytelnicy pytają, czy drobne ofiary jak n. p. na "Związek Mszalny", i t. p. można przesyłać w znaczkach pocztowych w listach. Odpowiadamy im, że można, bo dużo listów wysyłamy codziennie, więc i znaczki przydadzą się bardzo.

Wielkie udogodnienie zrobiliby nam Kochani Czytelnicy, gdyby na odwrocie listów, które do nas przysyłają, pisali swoją pocztę. Są wypadki, że i z pewnych wzglądów nie pisze się zwrotnego adresu, ale uważamy, że samą pocztę możnaby podać administracji dopomogłoby się w tem do szybszego sortowania i załatwiania bardzo licznie nadpływającej korespondencji.

Tym Drogim Czytelnikom, którzy z miłości dla Niepokalanej nadesłali przedpłatę na pisemko lub ofiarę na "gwiazdkę", składamy serdeczne Bóg zapłać, zapewniając, że w codziennych naszych modlitwach przedkładamy gorąco Niepokalanej Matuchnie ich prośby i intencje, prosząc Ją, by Swym Czcicielom z królewską hojnością wynagradzała Ich ofiarność i życzliwe poparcie, jakiem dopomagają Jej wydawnictwu w szerzeniu czci i miłości ku Niej. Boć - jak to już nieraz wspominaliśmy - Niepokalanów cały teraz z jego mieszkańcami jest Jej i tylko Jej ma służyć.

Za wszystko Niepokalanej cześć i chwała!

Redakcja prosi, by, pragnący zasilać ją artykułami, starali się w swych pracach o to, aby one były: 1) krótkie (2 strony najwyżej), 2) treściwe, (nowel i czczych fantazyj nie umieszczamy wcale), 3) przystępne, dostosowane do poziomu umysłowego ogromnej większości czytelników, 4) aktualne, czyli dotyczące życia, dzisiejszego, i 5) rozpatrujące zagadnienia zawsze z uwzględnieniem punktu widzenia katolickiego.

Bardzo chętnie też widzimy artykuły maryjne, czyli odnoszące się do czci Matki Najświętszej, byle niebyły nudne lub znane. A nowelki maryjne czy inne, zawsze jednak budujące, opowiadania z życia młodzieży, niedłuższe niż 2 strony druku, redakcja chętnie przyjmuje do "Rycerzyka" Pisma dla Młodzieży.

Wierszy i artykułów, przepisanych z innych pism, nie przyjmujemy. Dodać należy, że nadesłanie przepisanego z jakiegoś pisemka utworu, i zamilczenie o tem, jest nieuczciwością. Gdy redakcja nie zauważy, że artykuł jest kradziony i wydrukuje go, może mieć z tego poważne nieprzyjemności.