Trudności religijne
Drukuj

PYT. Co oznaczają na kościelnych wieżach banie koło krzyży?

ODP. Nad kościołem wznosi się zwykle jedna lub więcej wież wysokich, których strzelająca w górę budowa wzywa chrześcijan, by serca swe wznosili zawsze do nieba. U szczytu wieży kościelnej jest osadzony krzyż jako godło zbawienia, a wzniesiony tak wysoko przypomina zwycięstwo religji chrześcijańskiej. Banie zaś umieszczone pod krzyżem mogą oznaczać kulę ziemską, nad którą rozpostarł sztandar Swego krzyża Jezus Chrystus.

PYT. Czy można w sobotę po zachodzie słońca, lub w wigilję jakiegoś święta pracować, czy nie jest to grzechem?

ODP. Grzechem nie jest, ponieważ dzień świąteczny czy niedziela zaczyna się od północy i trwa do północy, jako końca doby. To tylko u żydów święto zaczyna się po zachodzie słońca. Zatem w wigilję świąt czy w sobotę można pracować do północy.

PYT. Czy można czytać w czasie Mszy św. w niedzielę lub inne święta, gazety lub książki religijne?

ODP. Przede wszystkiem trzeba wysłuchać Mszy św. np. prymarji, czy sumy, a w czasie innych Mszy św., można sobie w domu czytać książki religijne lub uczciwe gazety.

PYT. Czy ważna jest taka modlitwa, którą się odmawia idąc drogą ? spotyka się znajomą osobę, rozmawia się z nia. chwilkę, a modlitwę dokończy się po rozejściu?

ODP. Modlitwa jest zawsze ważna, a przerwa nie wpływa na wartość modlitwy. Modlitwa jest tem milsza Bogu, im z większem skupieniem i miłością ją odmawiamy. Czyli wartość modlitwy, jak i w ogóle naszych dobrych czynów, zależy od czystości intencji.

PYT. Czy jest grzechem uczyć się za muzykanta (grać na instrumencie muzycznym), w celu zysku i czy można uczyć się grać w Adwencie, lub w Wielkim Poście?

ODP. Uczyć się na muzykanta dla zarobku grzechem nie jest. Również nie jest zabronione uczyć się grać w Wielkim Poście, należy jednak unikać utworów zbyt wesołych, bo to okres pokuty i rozpamiętywania męki P. Jezusa.

PYT. Czy jest grzechem nieścisłe wykonanie pracy i obowiązków, nałożonych rozkazem przełożonych świeckich, jeśli się chce sobie ulżyć, czyniąc inaczej?

ODP. Rozkaz przełożonego zawiera dwie rzeczy: a) co ma być zrobione i b) jak ma być zrobione. Gdy przełożony zaznacza, że mu zależy, by coś było zrobione tak, a nie inaczej - podwładny, jeśli czyni inaczej, nie spełnia swego obowiązku. Jeśli natomiast chodzi przełożonemu o samą rzecz, a sposób wykonania jest mu obojętny, można zrobić i w inny sposób, byle rzecz była należycie zrobiona.

PYT. Czy kłamstwo jest grzechem, śmiertelnym? Czy można przystąpić do Komunji św., gdy się je popełni?

ODP. Kłamstwo w rzeczy ważnej jest grzechem ciężkim. Codzienne, drobne kłamstwa, są grzechem powszednim, jako takie, nie przeszkadzają w przystąpieniu do Komunji św. Jednak trzeba się ich też wystrzegać, bo one zasmucają P. Jezusa, znieczulają sumienie i z czasem prowadzą do grzechów ciężkich.

ODPOWIEDZI REDAKCJI

"Wierną Czytelniczkę Rycerza" z P. i "grzesznika S. P." prosimy o nadesłanie swoich dokładnych adresów, gdyż przysłane niby trudności nie są właściwie trudnościami religijnemu, lecz sprawami duchowemi, na które odpowiemy listownie.