Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1934
RN 7/1934
194 Z Marją Niepokalaną
Rycerz Niepokalanej

Przyszło lato, a z niem miłe wakacje, błogie dni wytchnienia dla wielu. Miasta częściowo pustoszeją. Za to wsie, okolice podgórskie i skrawek naszego wybrzeża morskiego zaludniają się mrowiem ludzkiem.

196 Prymas Polski mówi!

J. Em. ks. kard. Prymas Hlond wydał list pasterski o Jubileuszu Odkupienia. Przepięknie pisze o zadaniach tego jubileuszu, dlatego list ten przytaczamy prawie w całości. Każdy winien go uważnie przeczytać.

200 Niepokalanej

Wiersz.

200 Walka
J. B.

Pewnego razu wybrało się kilku młodych myśliwych na polowanie do Afryki. Do pomocy mieli doświadczonego myśliwego, murzyna, który znał doskonale teren i umiał w przeróżny sposób podchodzić zwierzynę.

201 O zachodzie
Helena Bonawenturczakówna

Wiersz.

201 Matka Boska Jagodna

Był - piękny - lipcowy poranek. Gwiazdy gasły już na firmamencie, a od strony wschodu wyłaniała się jasno - różowa zorza. Po ostatnich gwiazdach i zorzy krocząc, schodziła na ziemię w otoczeniu Aniołów, majestatycznie - Matka Boża, Królowa nieba i ziemi.

202 Apostoł Marji

Wielkanocna kanonizacja księdza Jana Bosko, aureolą świętości i sławy otoczyła skronie jednego z największych miłośników i rycerzy Marji w ostatnich czasach.

204 Objawienia Matki Bożej w Belgji
M. W.

Sprawa dzieci z Borę i sprawa Tilmana są to dwie zupełnie różne sprawy, do tego stopnia, że władze religijne mogą urzędowo uznać objawienia dzieci, pomijając milczeniem sprawę Tilmana. Albo też oficjalnie mogą odrzucić autentyczność objawień Tilmana, nie wydając żadnego sądu o dzieciach. Trzeba je przeto dobrze rozróżniać.

211 Dziwny wypadek
T. Bł.

Na skraju lasu stała leśniczówka. Mieszkańcy jej pędzili żywot spokojny i radosny. Szczęście opromieniało ich dom. Małżonkowie L., obdarzeni dwiema ślicznemi córeczkami, żyli w spokoju i radości. Okoliczni mieszkańcy z podziwem spoglądali na tę rodzinę.

213 Z naszych misyj w Japonji

Za bardzo obfity list z wieloma dodatkami dla duszy pożywnemi - niech Niepokalana sowicie nagrodzi. Jak można wnioskować z opisów, sprawa rozwoju "Zagrody" Niepokalanej postępuje żywo naprzód. U nas też niebawem kaplicę zaczniemy budować, gdyż plany już zatwierdzone.