Okładka
Drukuj
Matka Boża Szkaplerzna

OD WYDAWNICTWA

Administracja prosi Szanownych Czytelników, by nie przysyłali listów prywatnych i zużytych znaczków pocztowych jako "sprawy urzędowe, wolne od opłaty pocztowej". Przez to bowiem narażają siebie i nas na straty i nieprzyjemności ze strony Urzędu Pocztowego. Zwolnienie od opłaty pocztowej przysługuje jedynie instytucjom państwowym. W "reklamacjach gazetowych" nie należy pisać nic, oprócz sprawy tyczącej się niedokładności w wysyłce pisma. Wszelkie inne dopiski podlegają opłacie pocztowej.

Przy przesyłaniu pieniędzy prosimy wyraźnie zaznaczyć na jaki cel mają one być przeznaczone. Gdy ktoś przesyła większą ofiarę na .Mszę św., niech zaznaczy ile Mszy św. ma się odprawić.


W drugi dzień Zielonych Świąt, o g. 3.30 rano O. Redaktor odprawił Mszę św. na chwalebnym Grobie Pana Jezusa w Jeruzalem, ofiarując ją w intencji wszystkich Czytelników i Przyjaciół "Rycerza" i "Rycerzyka Niepokalanej".

Redakcja


Odpowiedzi redakcji

M. H. BIAŁA PODLASKA. W tej sprawie prosimy się zwrócić do miejscowego księdza proboszcza. K. H. INOWŁODŹ. Grzechu niema, po obudzeniu się należy odpędzić te myśli przez modlitwę. S. K. GIETKÓW. Myśli bluźniercze nie są grzechem, gdy się je odrzuca. Radzimy Panu odprawić dobrą spowiedź. W przeciwnościach modlić się, szczególnie Niepokalaną prosić, Ona może napewno. CZYTELNICZKA Z CZECHOSŁOWACJI. Prośbę wpisaliśmy do intencji, w której się pomodlimy. Ofiara nadeszła. Bóg zapłać! CZYTELNIK Z HOROCHOWA. Pewnie, że nie jest Pan w porządku z przykazaniami Bożemi. Trzeba oddać i pogodzić się. CZYTELNICZKA Z KRAKOWA. Spowiedź jest ważna. NN. Z KRAKOWA, Ranna intencja wystarczy. Za wykonywanie dobrych uczynków, znoszenie cierpień z poddaniem się Woli Bożej jest zasługa. Przez akt heroiczny na korzyść dusz czyśćcowych idą tylko odpusty i część zadośćczynna dobrych uczynków, gdyż części zasługującej odstąpić nie można. N. N. I. ORONOWO. Spowiedzie były ważne. Zużyte znaczki pocztowe do 20 gr. wagi można wysłać do nas w liście przy sposobności, większą ilość wysłać w paczce tekturowej. I .K., S. Druga spowiedź ważna. Nie trzeba jej już powtarzać.