Rycerz Niepokalanej - Listopad 1933
RN 11/1933
322 Szlakiem bohaterów
Rycerz Niepokalanej

Rok bieżący rozbrzmiewa chwałą krzyża Chrystusowego, który przed 19 wiekami zatknęła złość i tępa nienawiść żydowska na szczycie wzgórza Golgoty. Ojciec św., ogłaszając nadzwyczajny jubileusz Odkupienia, spodziewa się po nim odrodzenia ludzkości, które to odrodzenie dokona się wtedy, gdy ludzkość zbliży się do Chrystusa i wpatrzy się Weń i zacznie cenić Jego łaskę, zacznie Go naśladować.

323 Do Ciebie idę...
Stefania Kostecka

Wiersz.

324 Cudowny Medalik
A. C.

Dnia 18 lipca 1830 roku, pokornej służebnicy Bożej, błogosł. S. Katarzynie Labouré ze Zgromadzenia SS. Miłosierdzia w Paryżu objawiła się Najświętsza Marja Panna.

326 Nie lekceważyć najważniejszej sprawy!
J. M.

Żona obywatela na poważnem stanowisku społecznem, po kilku latach małżeńskiego pożycia porzuca prawowitego małżonka, a łączy się z innym mężczyzną.

328 Refleksje
Albatros

Wiersz.

329 Z hołdem Jezusowi Eucharystycznemu na Zieloną Wyspę.
J. N.

Po Henryku VIII wstępuje na tron 9 - letni Edward VI, za którego rządzi książę Sommerset, zwolennik luteranizmu. To też krwawe prześladowania katolików wzmogły się. Po jego przedwczesnej śmierci dola katolików poprawia się za Marji Tudor. Ale na krótko. Wnet bowiem przychodzi okrutna Elżbieta, a z jej panowaniem rozpoczęły się jeszcze sroższe prześladowania.

332 Dziwne powołanie

Był to wielki człowiek świata masońskiego, czyli szatańskiego, który niczego nie oszczędził, by czy to w prasie, czy też w rządach, na które wielki wpływ wywierał, zohydzić krzyż, duchowieństwo i zakony, których przedewszystkiem był nieprzejednanym wrogiem

335 Triduum Eucharystyczne dla chorych

Apostolstwo Chorych, przeszczepione przed paru laty na grunt polski, znajduje coraz szersze zrozumienie. O, bo chorobą obezwładnionych cierpiących jest mnóstwo.