Związek Mszalny
Drukuj

na rzecz misyj franciszkańskich wśród pogan

1) "Związek Mszalny na rzecz misyj franciszkańskich wśród pogan" ma siedzibę w Niepokalanowie, gdzie za uczestników odprawiają się Msze św. w każdą środę i sobotę przez cały rok przed ołtarzem Matki Najśw. Niepokalanej.

2) Do "Związku" może należeć każdy, kto złoży ofiarę raz na rok w kwocie 1 zł. od osoby (zagranicą: w Niemczech 1 mkn., we Francji 5 fr. fr., na Łotwie 1 łat, w Rumunji 100 lei, w Ameryce 1 dolar am. za dwie osoby) i przyśle imiona i nazwiska osób, mających być wpisanemi.

8) Do "Związku Mszalnego" można wpisywać tak dzieci jak i dorosłych, żyjących, jako też i zmarłych - każdą duszę z osobna. 4) "Związek Mszalny" ma cel podwójny:

a) korzyści duchowne dla uczestników tak żywych jak i zmarłych;

b) pomoc materjalną dla misyj franciszkańskich, która powstanie ze składek uczestników " Związku".

5 Udział w korzyściach duchownych dla uczestników rozpoczyna się od chwili złożenia ofiary na "Związek Mszalny".

6) Ofiary na "Związek Mszalny" można przesyłać albo przekazem pocztowym na adres: 00. Franciszkanie w Niepokalanowie, p. Teresin Soch. (Polska) albo blankietem nadawczym P. K. O. Nr. 150.283, lub w znaczkach pocztowych, zawsze z wyraźnem oznaczeniem: na "Związek Mszalny".

UWAGI. Msze św. osobne w poszczególnych intencjach lub za dusze zmarłych, jak dotychczas, tak i nadal można zamawiać w Niepokalanowie.

Do terminów o odprawieniu Mszy św. trudno nam się zobowiązywać z powodu licznych zamówień. Staramy się jednak, by wszystkie zamówione Msze św. były odprawione w jak najkrótszym czasie.

Prosimy zaznaczyć wyraźnie, kiedy się zamawia osobną Mszę św., a kiedy chodzi o wpisanie do "Związku Mszalnego".

Przy przesyłaniu intencyj do "Związku Mszalnego", należy podać każdą osobę z osobna, a nie ogólnie. A więc n. p. nie można podawać tak: za zmarłych z rodziny, za dusze w czyśćcu, tylko trzeba wymienić poszczególne dusze, każdą, z osobna.

Wpisujący niech poda też dokładny swój adres, byśmy na jego ręce mogli wysłać dowody, wpisania i uczestnictwa w Misyjnym "Związku Mszalnym".

Narazie wpisujemy do "Związku" tylko na rok. - Wieczystego. "Związku" nie mamy. Roczna składka związkowa od osoby wynosi 1 zł.