Najwyższy stopień ludzkiej nędzy
Drukuj

...Pewien król perski imeniem Nourszirwan, kazał zwołać przed siebie wielu mędrców świata, nie tylko perskich, ale także indyjskich i greckich i stawiał im różne pytania. Między innemi było i takie "Co jest najwyższym stopniem nędzy ludzkiej?" Głośny poklask uzyskał uczony, który twierdził, że największym nędzarzem jest człowiek stary, ułomny i żyjący w biedzie. Wtem inny uczony zgłosił się do słowa, sławny nie tylko ze swej mądrości, ale i z cnoty, (nazywał się Buzurge Mihir) i powiada: "Według mego mniemania, ten jest wśród ludzi najnędzniejszym, kto, stojąc u końca swojego ziemskiego żywota, nie może przypomnieć sobie żadnego dobrego uczynku". To orzeczenie zyskało uznanie króla i całego zebrania. - Największym nieszczęściem dla człowieka jest: umrzeć ubogim przed Bogiem, czyli umrzeć, nie spełniwszy żadnych dobrych uczynku.


Rządź mną, Królowo moja, posługuj się mną według Swej woli karz mię nawet, jeślibym Ci nie był posłuszny, bo nader zbawienne będą dla, mnie te chłosty, jakie mi wymierzy ręka Twoja.

Św. Alfons Liguori