Trudności religijne
Drukuj

PYT Czy można odmawiać różaniec bez rozważania tajemnic, bo czasem, chociaż wiem co mówię, jednak różne myśli napływają ciągle do głowy i rozważanie przychodzi z trudnością, chociaż chciałoby się odmówić różaniec dobrze?

Odp. By dobrze odmówić różaniec i zyskać odpust koniecznie trzeba rozważać poszczególne tajemnice, należy to do warunku. Inne myśli cisnące się wówczas do głowy należy odrzucać. Mimowolne roztargnienia, które się odpędza nie odbierają wartości naszej modlitwie.

PYT. Jeżeli ktoś należał do III Zakonu św. O. Franciszka i złożył profesję, później zlekceważył to, nie nosił paska ani szkaplerza, a znów chciałby był gorliwym tercjarzem, czy jest potrzebne ponowne przyrzeczenie w kościele?

ODP. Nie potrzeba. Wystarczy, by znowu zacząć gorliwie wypełniać wszystkie obowiązki przyjęte, a więc także nosić szkaplerz i pasek.

PYT. Czy Pan Bóg może darować popełniony grzech bez spowiedzi, jeżeli się za niego szczerze żałuje, a zaraz nie ma okazji pójść do spowiedzi?

ODP. Żal doskonały, płynący z miłości ku P. Bogu, połączony z pragnieniem wyspowiadania się przy najbliższej sposobności, gładzi nie tylko grzechy powszednie, ale nawet ciężkie. Przy sposobności jednak należy wyznać ten grzech na spowiedzi św.

PYT. Na wsi jest zwyczaj, że w niedziele rano strzygą sobie włosy, czy to jest grzechem? Choć fryzjer strzyże nie dla zysku, lecz darmo, czy te czynności należy wykonywać raczej w dzień powszedni?

ODP. Gdy się nie ma czasu w dzień powszedni, to grzechu nie ma. Należy się jednak starać by znaleźć sobie na to czas w jednym z sześciu dni tygodnia.

PYT. Czy można wierzyć w proroctwa Sybilli co się tyczy końca świata i znaków jakie mają być przed końcem świata, że świat ma istnieć do 2 tysięcy lat tylko po narodzeniu Chrystusa Pana?

ODP. Na podobne pytanie daliśmy już odpowiedź w sierpniowym numerze "Rycerza" b. r. na str. 245. Tu dodamy, że są to czcze wymysły, a nie żadne proroctwa, bo Pan Jezus zapytany przez Apostołów o czas, w którym nastąpi koniec świata, nie chciał dać odpowiedzi. - Dla każdego człowieka końcem świata jest jego śmierć, na którą Pan Jezus każe nam być gotowymi zawsze, gdyż nie wiemy dnia ani godziny.

PYT. Jeżeli pokutę zadaną na spowiedzi św. do odprawienia np. na ty dzień, odprawia się przez kilka dni, a następnie z różnych powodów zostanie przerwaną, czy można po pewnym czasie dokończyć i czy będzie miało takie samo znaczenie, jak gdyby się nie przerywało?

ODP. Pokutę zadaną na spowiedzi św. można odprawić w dowolnym czasie przed następną spowiedzią. Można również robić przerwy w odprawianiu, pokuty, która też będzie ważna. Najlepiej jednak starać się ją odprawić jak najprędzej, bo odwlekając, łatwo jest zapomnieć.

PYT. Czy nie tracę zasługi, gdy idąc drogą i odmawiając pacierze tercjarskie na Chwała Ojcu nie czynię znaku krzyża św.? Czy wystarczy tylko samo wypowiedzenie Chwała Ojcu?

ODP. Przy Chwała Ojcu nie czyni się znaku krzyża św., lecz dla oddania czci Trójcy św. skłania się lekko głowę.

PYT. Prześladują mnie stale bluźniercze myśli przeciwko Bogu, bronię się przed niemi jak mogę, mimo to ciągle do głowy przychodzą; czy popełni się w tym wypadku grzech?

ODP. Pokusy, czyli mimowolne złe myśli grzechem nie są, jeżeli się na nie nie zezwala i nie ma w nich upodobania. Jeżeli się. ktoś przed niemi broni, nie po-, pełnia grzechu, owszem za walkę ma zasługę.

PYT. Czy dusze zmarłych pokutują po śmierci na ziemi, naprzykład w obrębie swoich zabudowań, czy też wprost idą na tamten świat do czyśćca, nieba, lub piekła?

ODP. Kościół św. uczy, że dusza zmarłego zaraz po śmierci jest osądzona i idzie stosownie do swoich zasług lub grzechów, do nieba, czyśćca lub piekła. Gdzie to jest - nie wiemy.

PYT. Czy cudowny medalik wkłada się tylko kiedy się chce otrzymać jaką łaskę, czy można go nosić stale i czy noszenie takowego wkłada na człowieka jaki obowiązek?

ODP. Dla uzyskania łask i odpustów Cudowny Medalik należy nosić stale. Noszenie go nie nakłada żadnych obowiązków. Należącym do "Milicji Niepokalanej" poleca się odmawiać przynajmniej raz na dzień akt strzelisty: O Marjo bez grzechu poczęta i t. d. za odmówienie którego za każdy raz możemy zyskać 300 dni odpustu.

PYT. Gdzie się obraca duszyczka 3 - letniego dziecka po zejściu z tego świata?

ODP. W takim wieku u dziecka rozum nie jest jeszcze rozwinięty, by mogło grzeszyć, więc jeżeli było ochrzczone, to napewno jest w niebie.