Konkurs na hymn milicyjny

W odpowiedzi na nasz apel do Czytelników - poetów o ułożenie hymnu dla M. I. posypały się wiersze z różnych stron. I jeszcze ciągle napływają. Poniżej zamieszczamy jeden z lepszych, a w przyszłych numerach umieścimy dalsze hymny i prosimy znawców o nadsyłanie do red. oceny względnie krytyki tychże.

HYMN "MILICJI NIEPOKALANEJ"

Niebieska Pani, Monarchini nasza,
Wiesz, jak zło sieją słudzy Antychrysta,
Moc tych ciemności wojsk Twych nie przestrasza -
Na bój nas prowadź, Hetmanko gwiaździsta!

Niepokalana, daj nam świat ten cały
Zdobyć dla Twojej i Chrystusa chwały.

Pan świat chce zbawić - dal zań życie swoje,
Stał się dlań Drogą i Chlebem żywota
I pragnie, byśmy, tocząc z czartem boje,
Święcili ludziom, jak Ty, Gwiazdo złota.

Niepokalana, daj nam świat ten cały
Zdobyć dla Twojej i Chrystusa chwały.

Jutrzenka dziwna: porodziłaś Słońce,
Co łask tęczami dusze przepromienia, -
Wlej w nas Swe ognie, a w raje kwitnące
Zmienim serc gleby, pełne zachwaszczenia.

Niepokalana, daj nam świat ten cały
Zdobyć dla, Twojej i Chrystusa, chwały.

Wiesz, co prowadzi biedny świat do nędzy:
Grzech popełniony nawet po kryjomu, -
Zwól nam, perz grzechu spalić jak najprędzej, -
A szczęście wejdzie do każdego domu.

Niepokalana, daj nam świat ten cały
Zdobyć dla Twojej i Chrystusa chwały.

Zbrojni w Twój ryngraf - w Medalik Cudowny -
Idziem pod Twego sztandaru błękity -
Królowo, wiedź nas na bój przeczarowny -
Na bój cnót z grzechem - na gór zbawcze szczyty!

Niepokalana, daj nam świat ten cały
Zdobyć dla Twojej i Chrystusa chwały.