Kronika
Drukuj

ZE ŚWIATA

POMNIK KU CZCI MATKI BOŻEJ. Z inicjatywy arcybiskupa Messyny, ks. Angelo Paino, rozpoczęto prace przy budowie wielkiego pomnika Matki Bożej, który strzec będzie wejścia do portu messyńskiego jako symbol panującej w narodzie włoskim wiary. Pomnik składać się będzie z wysokiej 45-metrowej kolumny kamiennej uwieńczonej kulą wyobrażającą świat, na której stanie 9-metrowy bronzowy posąg Madonny della Lettera. U stóp statuy błyszczeć będzie napis: "Vos et ipsam civitatem benedicimus".

Słowa te wyjęte są z listu, który zgodnie z żywą tradycją miejscową, miała pisać z Jerozolimy do Messyńczyków N. Marja Panna. Odsłonięcie pomnika ma nastąpić 13 sierpnia roku przyszłego. Senator Marconi drogą radjową rozpali lampki napisu. Wewnątrz kolumny pomnika mieścić się będą schody pozwalające na dostęp aż do posągu.

NAWRÓCENIE ARCYBISKUPA PRAWOSŁAWNEGO. W Peekshill w Ameryce Ks. Biskup Buczys przyjął na łono Kościoła byłego arcybiskupa prawosławnego, ks. Włodzimierza Aleksandrowa.

PRZEŚLADOWCA KATOLICYZMU W MEKSYKU, b. prezydent Eljasz Calles dotknięty straszną chorobą trądu i opuszczony przez krewnych i przyjaciół, znalazł gościnę w szpitalu OO. Jezuitów, których w czasie prześladowania szczególnie gnębił.

PRZEŚLADOWANIE RELIGJI W MEKSYKU TRWA NADAL Fanatyzm antyreligijny w Meksyku wzmógł się ostatnio na sile i przeniknął również do stanów Quererato i Aguascalientes. Gubernator Osorio polecił członkom partji rządowej, by wskazywali te wszystkie osoby, które przeciwstawiają się ustawom antyreligijnym. Równocześnie komitet bezbożników meksykańskich powziął uchwałę, domagającą się zniesienia wolności wiary i sumienia. Stowarzyszenia katolickie założyły energiczny protest przeciwko tym niesłychanym roszczeniom.

PRZEJŚCIE NA KATOLICYZM. Pułkownik Horace Mann, niegdyś należący do tych co prześladowali katolicyzm w Ameryce, słuchając d-ra Sheen podczas godzin radjowych akcji katolickiej, przeszedł na katolicyzm. Łzy radości spływały mu po licach w czasie pierwszej Komunji św.

KATOLICY W STANACH ZJEDNOCZONYCH. "Oficial Catholic Directory 1933" podaje liczbę katolików w U. S. A. na 20.268.403. Oznacza to przyrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 32.012 dusz. W ciągu ostatnich dwudziestu lat przybyło w Stanach Zjednoczonych ponad pięć miljonów katolików.

Na świecie jest 352 miljony katolików, z tego w Europie 202, w Azji 17, w Ameryce 126 i w Australji 2 miljony.

ZAMORDOWANIE MISJONARZA. Donoszą z Pekinu, że banda Chun-chuzów wpadła na stację misyjną w Hwajung i zamordowała misjonarza z zakonu Augustjanów, Ojca Gallego, narodowości hiszpańskiej.

CZTERECH ARABÓW rodowitych otrzymało w kościele Najświętszej Panny na górze Sion w Jerozolimie święcenia kapłańskie e rąk J. E. Ks. Patrjarchy Barlassina.

KAPLICA NAJŚW. PANNY POKOJU W DNIU TYSIĄCLETNIEGO DĘBU. Oryginalna kaplica ku czci Matki Bożej znajduje się we francuskiej diecezji Rouen. Wiek dębu botanicy 18 wieku ocenili na 900 lat. Mimo wypróchniałego pnia, dąb co roku pokrywa się świeżą zielenią. W roku 1696 miejscowy proboszcz powziął myśl przekształcenia korony i wnętrza drzewa na kaplicę. Jeden z jezuitów francuskich, O. du Cerceau, wybudował sobie w koronie drzewa pustelnię i mieszkał w niej przez pewien czas. Pień ma 15 metrów obwodu. W korze drzewa wyciosano małe schodki, które biegną dokoła kapliczki. Gałęzie rozpościerają się na odległości trzech metrów i tworzą fantastyczny widok. W czasie rewolucji, dąb miał być ścięty, ale nauczyciel miejscowy wpadł na pomysł, by powiesić na drzewie tablicę z napisem: "Świątynia rozumu" - i drzewo zostało uratowane.

kard. La Fontaine

ŚWIĄTYNIA W BAURAING (wym. Borę). Utworzono komitet pod nazwą "Pro Maria", którego zadaniem będzie zbieranie składek na budowę świątyni "Notre Dame de Beauraing" oraz szpitala dla przywożonych tu coraz liczniej chorych. "

J. EM. KS. KARDYNAŁ LA FONTAINE na stacji Rzym Termini przed odjazdem do Wiednia odbiera honory wojskowe (fot. obok).

MSZA ŚW. O GODZINIE SZÓSTEJ WIECZOREM została odprawiona przez J. E. Ks. Biskupa ze Soissons (Suasą) w asyście licznego duchowieństwa, w dniu, w którym przed 75 - ciu laty o tej samej godzinie objawiła się po raz ostatni Matka Boska błog. Bernadecie Soubirous (czytaj Subiru). Ojciec św. tym razem zezwolił na odprawienie Mszy św. wieczorem.

CUDOWNE UZDROWIENIE DZIECKA W LURD. W Lurd odnotowano nowy wypadek cudownego uzdrowienia. W ciągu trzech dni wyleczone zostało całkowicie pewne trzyletnie, dziecko, chore ciężko na gruźlicę płuc, co do którego lekarze po zastosowaniu odmy sztucznej innych zabiegów stracili wszelką, nadzieję. Dziecko było już w takim stanie, że nie przyjmowało żadnych pokarmów i zwracało wszelkie płyny, nawet zupełnie oziębione: Jeden z lekarzy postanowił dać mu wody z cudownego źródła w Lurd. Po wypiciu tej wody, gorączka znikła i dziecko zapadło w głęboki sen. Gdy następnego dnia lekarz przyszedł do małego pacjenta, znalazł go bawiącego się na ulicy. Lekarskie biuro sprawdzeń w Lurd umieści o ten fakt w rzędzie uzdrowień o charakterze nadnaturalnym.

JAK CZCZĄ ROK ŚW. W RUMUNJI? By uczcić pamiątkę Odkupienia biskupi rumuńscy wydali zarządzenie, by: w każdy, piątek o godzinie 15 rozlegały się głosy dzwonów, kościołów katolickich w przeciągu kwadransa. W każdy zaś pierwszy piątek miesiąca odprawia się we wszystkich kościołach wieczorne nabożeństwo, podczas którego kapłani odczytują opisy Męki Pańskiej i wygłaszają odpowiednie kazania. Polecili, również biskupi, by w domach na widocznem miejscu umieszczono krzyż, jako znak przynależności do Chrystusa. Wreszcie w ciągu Roku świętego mają być: odnowione wszystkie krzyże w kościołach, na cmentarzach, przy drogach i na polach.

NA ZBOCZACH MONT BLANC koło Chamonix na wysokości 1.500 m. n. p. m. wzniesiona będzie 80 metrowa statua Chrystusa Króla.

pątniczki bułgarskie

KAPŁAN KATOLICKI PREZESEM RADY OBSERWATORJÓW ARGENTYŃSKICH. Prezydent rzeczp. Argentyńskiej mianował w tych dniach Mgr. Fortunata Devota prezesem rady obserwatorjów narodowych. Mgr. Devoto już od dłuższego czasu oddaje się z równą gorliwością pracom naukowym jak i obowiązkom kapłańskim.

Z WATYKANU

KONDOLENCJE OJCA ŚW. Z powodu zgonu ś. p. ministra Franciszka Kawai, posła japońskiego w Warszawie, z Watykanu nadeszła na ręce J. E. Ks. Nuncjusza Marmaggiego depesza następującej treści: "Zasmucony w ojcowskiem sercu zgonem ś. p. ministra Kawai Jego świątobliwość wyraża żywe współczucie małżonce i córkom zmarłego, którym przesyła wyrazy pociechy i błogosławieństwo apostolskie. Kardynał Pacelli"

GRUPĘ PĄTNICZEK BUŁGARSKICH w Rzymie w strojach narodowych, widzimy obok na fotografii

PRZYGODA OJCA ŚWIĘTEGO. W ostatnich dniach sierpnia papież Pius XI, powracając do Rzymu z Castel Gandolfo, cudem prawie uniknął katastrofy. Mianowicie w pobliżu Ciampino, gdy samochód Papieża przejeżdżał obok przewodów telefonicznych, spadł lecący w tym samym kierunku aeroplan wojskowy, wplątał się w druty telefoniczne i runął na ziemię tuż przed autem Ojca św. Kierowca momentalnie wstrzymał auto, dzięki czemu uniknięto katastrofy. Lotnicy również ocaleli. Wypadek ten wywołał olbrzymie wrażenie.

U NAS

DWUDZIESTOLECIE RZĄDÓW J. E. KS. KARDYNAŁA KAKOWSKIEGO. Dnia 14 września br. J. Em. Ks. Kard. Kakowski obchodził 20 - to lecie swych rządów na stolicy arcybiskupiej. (fot. niżej na lewo).

ks. kard. Kakowski

Od blisko już 50-ciu lat niezmordowanie i z tym samym - zda się - młodzieńczym zapałem pracował gorliwie dla Boga, Ojczyzny i Kościoła. W czasie okupacji zaborczej był pionierem kultu religijnego w znękanej Ojczyźnie i mężnie stał na posterunku praw Kościoła i narodu. Jako organizator wielkie zasługi położył na polu oświaty, Akcji Katolickiej i założył wiele parafji tak w samej Warszawie, jak i całej archidiecezji. Rządy J. Em. Ks. Kard. Kakowskiego zapisały się wielkiemi zgłoskami w naszej historii, a postać Jego przekazana pokoleniom przyszłym, będzie przykładem pracy ideowej: dla Boga i dusz.

ZGON O. BERNARDA ŁUBIEŃSKIEGO. W nocy 10 września b. r. wieczorem zmarł w klasztorze oo. redemptorystów w Warszawie, O. Bernard Łubieński, przeżywszy lat 87 w tem 69 w zakonie. Po odbyciu nowicjatu i ukończeniu studjów w Holandjij pracował kilkanaście lat w Anglji jako misjonarz. W roku 1879 przybył O. Bernard do Polski z poleceniem zbadania i założenia klasztoru dla swego Zakonu. Jego więc staraniem powstał pierwszy klasztor OO. Redemptorystów w Mościskach w 1882 r., w którym został rektorem.

Jako misjonarz rekolekcjonista i pisarz, był pełen żywej głębokiej wiary oraz wielkiej wiedzy, otoczony zarazem aureolą świętości.

MB Myślenicka

KORONACJA CUDOWNEGO OBRAZU Matki Boskiej odbyła się w Dzikowie obok Tarnobrzegu dnia 8 września. Uroczystą sumę celebrował ks. biskup dr. Franciszek Barda, sufragan przemyski. Kazanie koronacyjne wygłosił ks. biskup Jasiński, ordynarjusz sandomierski.

TRZECHSETNĄ ROCZNICĘ obrazu cudami słynącego Matki Bożej obchodzono dnia 10 września w Myślenicach, w. krakowskie. Obraz ten (fot. obok) przywiózł do Polski z Włoch książę Jerzy Zbaraski, a otrzymał go w darze od pewnej Zakonu.

BOCZNICA KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ W. KRAK"0,WIE. Dnia 17 września obchodzili oo. franciszkanie w Krakowie 25-tą rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej, zwanej "Smętną dobrodziejką", bardzo czczonego przez mieszkańców Krakowa. Koronacji dokonał przed 25-ciu laty ś. p. kardynał Jan Puzyna, książę biskup krakowski.

Zjazd Sodalicyj Marjańskich diecezji śląskiej odbył się w niedzielę 3 września w Katowicach. Uczestniczyło w nim z górą 16 tysięcy osób, reprezentujących 40 - tysiączną armję członków zrzeszonych w kongregacjach Marjańskich. Mszę św. w otoczeniu licznego duchowieństwa celebrował inicjator zjazdu, Pasterz diecezji śląskiej, J. E. Ks. biskup Adamski. Kazanie wygłosił ks. prof. Trombala. Podczas Mszy św., sodalisi i sodaliski licznie przystąpili do Komunji św.

NOWY BISKUP LWOWSKI. Ojciec św. zamianował ks. Eugenjusza Baziaka, pronotarjusza apostolskiego, dziekana i proboszcza w Stanisławowie biskupem sufraganem archidiecezji obrządku łacińskiego we Lwowie i biskupem tytularnym Focea. Nowemu Arcypasterzowi Wydawn. "Rycerza" składa serdeczne życzenia.

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W WARSZAWIE. Dnia 2 października r. b. odbyło się poświęcenie nowowybudowanego kościoła OO. Redemptorystów na Woli przy ul. Karolkowej pod wezwaniem św. Klemensa Hofbauera i Aniołów Stróżów. Kościół pomieści ponad 2.000 wiernych.