Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1931
RN 8/1931
226 Jak to będzie w niebie.
M. K.

Wszystko, co nas otacza, chociażby było najpiękniejsze i najbardziej pociągające, zawsze jednak jest zewsząd ograniczone. Nie ma tu piękna nieskończonego, ani niezmiennego. Cokolwiek widzimy, słyszymy, lub kosztujemy, nie zaspakaja całkowicie naszych pragnień.

228 Gdyby nie Ty?...
W. Ł.

Wiersz.

228 Wielkiego Ojca Wielki Syn
J. N.

Pierwszą placówką apostolsko - misyjnej działalności św. Antoniego było miasto Rimini, znane z tego, iż heretycy waldensi i albigensi całkowicie niem owładnęli i urządzili w niem swą twierdzę, z której urządzali zbrojne wypady do okolicznych miejscowości, znęcając się bezlitośnie nad garstką nieśmiałych i strwożonych katolików.

231 Wniebowzięcie Marji
A. Kolańczyk

Dzień wstąpienia w niebiosa Marji nie tylko ma być powodem do przyozdobienia świątyń Pańskich i domów w kwiaty, do przynoszenia różnego rodzaju płodów ziemi i bukietów wonnych do naszych kościołów, do poświęcenia, według pięknego staropolskiego zwyczaju, ale także pobudką do korzystania z Jej tam pobytu.

232 Św. Joanna D’Arc

Dnia 30 maja b. r. obchodziła Francja, a z nią cały świat katolicki 500-lecie śmierci św. Joanny d’Arc, (czyt: Dark) bohaterki narodowej francuskiej.

236 Przemienienie Pańskie
M. Radziejewska

Wiersz.

236 Zdobycz Marji.

W październiku ub. r. wezwano mnie do prawie konającego, 27-letniego młodzieńca, chorego na płuca. Wrogo usposobiony do religji, daleki wszelkim uczuciom pobożności, miałem więc wątpliwość, czy będę w stanie pozyskać tę duszę dla Boga.

238 Z "Milicji" ziemskiej do niebieskiej.

23 marca zmarł 15-letni chłopiec, Zygmunt Bąk, Prezes istniejącego tam Kółka "Milicji Niepokalanej". Prawdziwy to był Rycerz Niepokalanej.

239 Co słychać w Niepokalanowie polskim?

Budujemy przede wszystkiem samych siebie; po to bowiem jesteśmy w zakonie, by być wielkimi duchem, gorliwymi w pobożności, gorącymi w miłości Bożej i bliźniego.

240 A co w japońskim?

Z listów misjonarzy z Nagasaki.

243 Z uroczystości antonjańskich garść wrażeń

W całej Polsce 700-tna rocznica śmierci Wielkiego Cudotwórcy z Padwy wywołała żywy oddźwięk. W każdym też prawie kościele przygotowywano się do jej obchodu.