Gdyby nie Ty?...

Gdyby nie Ty o Matko nasza,
Co lśnisz Jutrzenką cudną to zenicie,
Która promieńmi ciemność rozprasza
- Czemżeby było to ziemskie życie

Gdyby nie Ty, co Swem błaganiem
Zniewalasz Boga, by nam darował,
By gniew powstrzymał wraz z ukaraniem.
Nad grzesznikami rad się zlitował

Gdyby nie Ty, co wprost na wroga
Wiedziesz nas nędznych na wielkie boje,
Pewnoby piekieł zawziętość sroga
Dawno nas wzięła w czeluści swoje.

Gdyby nie Ty, Święta Panienko,
Siedząca w niebios gwiezdnym habicie,
Z matczynem Sercem, z łaskawą ręką...
- Czemżeby było to biedne życie?...