Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 1928
RN 9/1928
258 Dlaczego?...
M. K.
258 Sonet
Czesław Okoński
261 Jad nienawiści
A. K.

Jest jakaś przewrotna klika brużdżąca wśród społeczeństwa ludzkiego, która na każde wspomnienie rzeczy świętych - pieni się i wścieka. Objawów tego napotyka się ustawicznie wiele - ostatniemi czasy ujawniły się dwa mocniejsze i szpetniejsze

270 Wspomnienie
M. S.
272 Dwa bieguny
Red.