Odnowienie obrazu Matki Bożej Tuchowskiej
Matka Boża Tuchowska
Matka Boża Tuchowska.

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Tuchowskiej, pozostający pod opieką OO. Redemptorystów, został przewieziony do Warszawy, gdzie odnowił go starannie prof. Rutkowski.

Po odnowieniu odbywał obraz Matki Najświętszej powrotną drogę w sposób tryumfalny. Już w Warszawie: nabożeństwa, hołdy, modły. To samo później i w Krakowie i w Tarnowie, odkąd już uformował się pochód uroczysty pieszy. Przewodniczył najdostojniejszy Ks. Biskup Sufragan tarnowski Edward Komar w otoczeniu dziesięciu kapłanów i licznego ludu, którego liczba ustawicznie rosła tak, że do Tuchowa wprowadziło Cudowny Obraz 28 kapłanów, 31 zakonników i do 18,000 wiernego ludu.

I zasiadła Matka Najświętsza na tronie, aby miłosiernie królować...


Marja stała się męczenniczką od niezmiernej boleści Jej serca. I lubo nie dotknął Jej miecz katowski, ani okrutni oprawcy krzyżujący Jej Syna nie ściągnęli na Nią ręki, serce Jej atoli podzielało całą mękę Zbawiciela i doznało boleści, od której, nie raz, lecz tysiąc razy umrzeć powinna była,

Św. Bernard.

O Pani moja, o Królowo moja! jeślim Cię obraził, tedy proszę przez samą sprawiedliwość: przeszyj serce moje mieczem współubolewania nad boleściami Twojemi, jeślim Ci służył, tedy jako jedynej zapłaty domagam się tejże rany.

Św. Bonawentura.