Rocznik 1928
Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1 (73) 1928
1 Od Wydawnictwa
2 R., Na nowej placówce
9 Albatros, IDŹMY DO NIEJ!
10 Jak Święci czcili Niepokalaną.
12 Jak żołnierz polski czci Matkę Bożą.
15 Milicja Niepokalanej w seminarjum w Wirowie
18 Z Zakładu Sióstr Rodziny Marji w Międzylesiu
20 List biskupów polskich w sprawie wyborów
25 Głos niemiecki o pobożności w Polsce
26 Kronika
30 ISKIERKI
30 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Luty 2 (74) 1928
33 Od Wydawnictwa.
34 Stanisław Żyżkowski, Pod Twą obronę
35 A. K., WALKA O BOGA
39 Leopold Staff, Idą gościńcem
40 Znów o Meksyku
44 Trzeźwy głos pastora o protestantyzmie
45 M. S., Akademja Maryjna we Lwowie
47 Koronacja obrazu
49 Michał Sawicki, W dzień niedzielny
50 Kronika
55 ISKIERKI
57 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Marzec 3 (75) 1928
65 Okładka
66 Maria Kaczyńska, Nasza nadzieja
67 W sprawie wyborów słówko
68 Jeszcze trwa okrutne prześladowanie w Meksyku
73 Z sowieckiego piekła na łono Ojczyzny
74 Powołania zakonne i nawrócenia
76 Jak spędza Ojciec św. Pius XI dzień powszedni.
78 Krótkie sukienki i tańce powodem gruźlicy
79 "Rycerz" wśród żołnierzy
81 Kronika
85 ISKIERKI
86 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 4 (76) 1928
96 Od Wydawnictwa
98 O. A. K., Dwa obozy
103 Program Milicji Niepokalanej (M. I.).
105 Albatros, Modlitwa
106 "Najświętsza Panna a Eucharystja"
107 Niepokalana jest Patronką Argentyny.
108 Przeszłość tyrana Callesa.
110 J. E. Ks. Bp. Wojtaszak o światowej potędze Kościoła i roli prasy
111 Obecny stan katolicyzmu na Łotwie
113 Protestanci w Niemczech naśladują zakonne życie katolików
114 Wiele mówiąca odpowiedź
115 Ojciec św. przy radjo
116 J. E. ks. Biskup Konstanty Dominik
117 Kronika
121 ISKIERKI
122 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Maj 5 (77) 1928
129 P. Z., Okładka
130 P. Z., Pieśń do Królowej Polskiej Korony
131 Jakie zlecenie otrzymał Prymas Polski od Ojca św.
133 A. K., Kłopoty protestantów z opoką
135 Albatros, Niepokalana
136 R., Groźne znaki czasu
138 Łaska Jasnogórskiej Pani
140 W. S., Prymicje - na Jasnej Górze
142 Opieka Niepokalanej
143 N., Nowy nuncjusz w Polsce
147 Katolicyzm w Holandji niegdyś a dziś.
148 Drogi młodzieńcze!
149 R., Co słychać w Meksyku?
149 O. Henryk Górczany
150 Kronika
153 ISKIERKI
Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 6 (78) 1928
162 Od Wydawnictwa
163 W jaki sposób przyszło do prześladowania Kościoła katolickiego w Meksyku
174 Jak wygląda gabinet ministrów Callesa
175 E. K., Męczennicy
184 Katolicy Meksyku budują świątynię M. B. Guadelupeńskiej w Chicago
184 Kronika
186 Iskierki
188 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Lipiec 7 (79) 1928
Od Wydawnictwa
194 Red., Ważny list biskupi
197 Szatan - wróg szkaplerza
198 Powrót Cudownego Obrazu Matki Bożej do Hodyszewa
206 Zapowiedź zmiany...
206 Nastrój wśród katolików w Meksyku
208 N., Z Pobytu J. Em. Kard. Kakowskiego w Paryżu i Londynie.
210 Kronika
214 Iskierki
216 KĄCIK
2128 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Sierpień 8 (80) 1928
Od Wydawnictwa
226 Władysława Rykiewiczówna, Prośba duszy cichej.
227 Trzy kongresy
230 Z Watykanu
233 Rezolucje Zjazdu w Gostyniu
235 Ważne słowa Ojca św. o prasie
236 R. N., Jak się szerzy zaraza adwentystów
237 Co przecierpieli katolicy ormiańscy w swej ojczyźnie.
238 Ofiary prześladowania w Meksyku
239 Bezbożnicy
240 Przykład dla nas.
241 Współczesny cud eucharystyczny,
242 Niezwykle nawrócenia
242 Łaska uzyskana na Jasnej Górze
244 Nowe cudowne uzdrowienia w Lourdes
245 Głos z Danji
246 Z obozu harcerzy.
247 Kronika
252 ISKIERKI
253 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 9 (81) 1928
Od Wydawnictwa.
258 M. K., Dlaczego?...
258 Czesław Okoński, Sonet
259 Rezolucje diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Łodzi
261 A. K., Jad nienawiści
267 J. A., Działalność Katolików w Holandji
267 Głos uczonego konwertyty norweskiego o pobudkach przejścia na katolicyzm
269 Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę żeńskiego liceum w Charbinie
270 M. S., Wspomnienie
272 Red., Dwa bieguny
273 S. N., Odnowienie obrazu Matki Bożej Tuchowskiej
274 Kronika
279 ISKIERKI
282 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Październik 10 (82) 1928
289 P. Z., Okładka
290 St. K., Pod stopy Marji
290 S. N., Uroczyste obchody na Jasnej Górze
293 O. A. K., Przykre, ale konieczne
295 Chrystus na przedmieściach
298 G. K., Katolicyzm w Stanach Zjedn. Ameryki Północnej
300 J. A., Zawstydzają nas poganie!
302 List męczennika
303 KRONIKA
308 Iskierki
312 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Listopad 11 (83) 1928
321 Okładka
322 A. K., Objawienie "Cudownego Medalika"
323 Program Milicji Niepokalanej (M. I.).
325 Wspomnienia z Kongresu Eucharystycznego w Częstochowie
331 S. N., Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Sidney
332 Rekolekcje i narady Ks. Ks. Biskupów w Gnieźnie.
333 Nowy Rocznik Papieski
334 Jak wygląda życie pod opieką Niepokalanej
338 Dalsze zbrodnie Callesa.
339 Kronika
342 ISKIERKI
347 Co słychać w Niepokalanowie?
349 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Grudzień 12 (84) 1928
Od Wydawnictwa.
354 PAX, Ja Ciebie kocham!
354 A. K., Nasza cząstka
356 Widoki z Niepokalanowa siedziby "Rycerza Niepokalanej"
358 S. F., APEL jednego z gorliwych czytelników.
359 Nawrócony świętokradca.
361 G. K., Uleczenie dziecka na Jasnej Górze.
363 D. G., Ciche, miłe echo wojny
364 Antoni Gorbacz, Dzisiaj, gdy życie...
364 M. K., Zabobonna Modlitwa
365 J. K., Między Polakami w dalekich Chinach
367 J. A., Kapłani-męczennicy w Meksyku.
369 Obrazek z terenu misyjnego w Afryce
370 Piotr Romański, Niepokalana
371 Kronika
375 Iskierki
379 Podziękowania