Od Wydawnictwa.
Drukuj

Prosimy o łaskawe rozpowszechnianie "Rycerza Niepokalanej" przez:

1) pokazywanie go innym i zachęcanie do prenumerowania;

2) zapośredniczenie, przesyłając adresy tych, którzyby "Rycerza" otrzymać chcieli;

3) pouczanie innych, jak mogą rozpowszechniać "Rycerza" we własnem otoczeniu i nakłanianie ich do tego;

4) modlitwę i umartwienie w tej intencji, by Niepokalana jak najprędzej stała się Królową całego świata i każdej duszy z osobna;

5) używania wszelkich sposobów, jakie natchnie miłość ku Niepokalanej i ku biednym, nieszczęśliwym duszom, oddalonym może i bardzo od Boga i Niepokalanej...

Kalendarz "Rycerza Niepokalanej" na rok 1929 - już na ukończeniu: lada dzień zacznie się wysyłka. Cena - nadal tak niska: 50 gr. a co wyżej, to ofiara. Jako bezpłatny dodatek: kalendarz ścienny.

Matka Bolesna
O Matko Bolesna! uproś upamiętanie dla tych, co Jezusa i Ciebie zasmucają!...