Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1926
RN 12/1926
353 Najdostojniejsi Arcypasterze nasi "Rycerzowi Niepokalanej" błogosławią!

U kresu pięciolecia "Rycerza", w tym grudniowym miesiącu, gdy i uroczystość Niepokalanego Poczęcia Pani naszej i pamiątkę radosnej nowiny w Betlejemie przez aniołów głoszonej, że się narodził Zbawiciel, obchodzić będziem - z weselem przejmującem serca nasze dzielimy się z Wami, kochani Czytelnicy, niezwykłą nowiną: że Najdostojniejszy Episkopat polski raczył w sprawie "Rycerza Niepokalanej" łaskawie zabrać głos i wydał o nim opinję i udzielił Błogosławieństwa.

361 Nie zawiodła
Frater

Z cyklu: "Marja Matka łask wielkich".

364 Uśmiech Najświętszej Dziewicy

Gdy Najświętsza Matka ukazała się po raz ostatni Bernadecie w Lourdes, uśmiechnęła się do niej niebiańsko. Uśmiech ten, usiłowała naśladować później Bernadeta. Jeden z naocznych świadków tak to opisuje.

366 Niepokalanie Poczęta!
W. ż.

wiersz

367 Najświętsza Matka uzdrowieniem chorych

Nie ma w ostatnich czasach miejsca, gdzieby macierzyńska opieka Matki Najśw. dla nędzy ludzkiej objawiała się w tylu dowodach, jak w Lourdes. Każdy niemal tydzień przynosi fakt nowych uzdrowień wśród rzesz chorych, którzy idą szukać tam wsparcia, gdy już uprzednio wypróbowane zostały wszelkie środki ludzkie. W sierpniu b. r. świat lekarski podał do publicznej wiadomości jedno z uzdrowień, zaszłe roku ubiegłego w sposób niewątpliwie cudowny.

368 Historja świecy Piusowej
P. P.

W katedrze Św. Jana w Warszawie znajduje się olbrzymi Paschał wielkanocny, którego historja jest następująca.

369 Smutne ustępy smutnego listu
A. K.

Wiadomo, że ex-ksiądz Andrzej Huszno zaprzedał cały swój narodowy kościół prawosławnej cerkwi i zlał się z nią nieomal zupełnie. A uczynił to bez porozumienia się z wyznawcami swej sekty - nawet kapłanom, obałamuconym przez siebie, nic przedtem nie powiedział.

371 Rozporządzenie biskupów meksykańskich
N. B.

Meksykańscy biskupi wydali następującą odezwę do swoich kapłanów i wiernych na czas obecnego prześladowania.

373 Procesje jubileuszowe w Kolumbji

Podczas, gdy Meksyk wysila się, by zetrzeć ze siebie znamię chrześcijańskie i gwałtów dopuszczą się na Chrystusowym Kościele, inna amerykańska republika, Kolumbja, tem mocniej i odważniej przy Chrystusie stoi. A nie tylko lud, lecz sfery rządowe także. Patrzmy, jak wyglądała procesja jubileuszowa w stolicy Kolumbji, w mieście Bogota.

375 Lo-Pa-Hung, wzorem dobrego katolika

Lo-Pa-Hung jest jednym z najwybitniejszych katolików stanu świeckiego w świecie. Rodzina jego przyjęła katolicyzm już przed 250 laty i liczy ze swego grona kilku męczenników za Wiarę św.