Niepokalanie Poczęta!

Matko nasza litościwa, Twoja dobroć się rozpływa
Gdzie zawita Wiara święta - Niepokalanie Poczęta!

Ty nam koisz wszelkie bóle i opieką darzysz czule,
Zrywasz groźne grzechu pęta -Niepokalanie Poczęta

Tyś jest, Marjo, nam poddasze, Gdzie się chroni wątłe ptaszę,
Gdy je ściga złość przeklęta - Niepokalanie Poczęta!

Czuwaj zawsze Matko droga i za nami wciąż proś Boga,
Wiedź ze sobą Panno święta - Niepokalanie Poczęta!

I zaprowadź w kraj uroczy, gdzie utoną w Tobie oczy
O, w słodyczy niepojęta - Niepokalanie poczęta!