Rycerz Niepokalanej - Maj 1948
RN 5/1948
93 Kontrofensywa Dobra
J. ż.

Powojenny upadek moralności, pociągający za sobą osłabienie wiary, jest zjawiskiem niezmiernie groźnym: o ile nie zostanie powstrzymany, może spowodować katastrofalny upadek polskiej kultury, zagrozić naszemu bytowi nagrodowemu i zatamować ożywcze źródło naszego życia nadprzyrodzonego - wpływ Kościoła.

96 Rok 1848 i katolicyzm społeczny
Jan Archita

Szeroko i entuzjastycznie omawiana jest i święcona setna rocznica "wiosny ludów". Nazwa ta związana jest z rokiem 1848, rokiem walk politycznych i rewolucyjnych wstrząśnień w całej niemal Europie.

97 Królowa maja
Wanda Łakowiczówna
98 Pierwowzór kobiety
Gertruda vor Le Fort

W związku z obchodzonym niedawno "Dniem Matki" zamieszczamy poniżej artykuł słynnej powieściopisarki katolickiej Gertrudy von Le Fort, wyjęty z "Rythmes du monde". Współczesnej kobiecie, która zapomniała o swym pokornym, lecz wzniosłym posłannictwie i przez to przyczyniła się do dzisiejszej ruiny, autorka wskazuje pierwowzór: Niepokalaną Matkę Boga jako środek ratunku kobiety i świata.

100 Dla każdej rodziny - mieszkanie!
Walenty Majdański

Jeśli dziś chcemy odbudować jak najwcześniej silne życie gospodarcze w Polsce i dokonać tego własnymi siłami, musimy nie tylko dbać o fabryki, kopalnie i inne warsztaty pracy, ale musimy także naszej młodzieży ułatwić zawieranie, małżeństw, a obywatelom, co je już zawarli, ułatwiać życie rodzinne.

101 Modlitwa
Ludomir Maria
102 Podsłuchana rozmowa
Andrzej Podwalski
104 Bohaterka z Łodzi
A. Olszewski T.J.

Maria Jasińska

105 Religijne wychowanie człowieka
Ks. dr Z. Kamiński

Wychowanie dziecka własnym przykładem, szczególniej w dziedzinie życia religijnego, to najpewniejsze jednocześnie zabezpieczenie sobie szczęśliwej przyszłości.

106 Kult Niepokalanej wśród Kaszubów
Edward Ogórek

Zahartowani potęgą żywiołu, z którym walczą i współżyją od wieków, siedzą tu, na północnych rubieżach Pomorza, twardzi i nieustępliwi.

107 Dlaczego tyle nawróceń?

Nawrócił już setki bezbożników i heretyków, w tym takie osobistości jak Henryk Ford, syn niedawno zmarłego wytwórcy samochodów, posłanka Klara Luce, redaktor Ludwik Budenz, Heywood Broun.

109 Trochę o tzw. ciemnogrodzie
Jan Dobraczyński

Istnieje w publicystyce takie śmieszne wyrażenie: "Ciemnogród". Znaczy ono, że wyznawcy pewnej prawdy w gruncie rzeczy nic nie wiedzą, nic nie rozumieją, ale wystarcza im ich prawda, przyjęta bezkrytycznie na wiarę.

112 Wyprawa po dusze ludzkie
Gustaw Morcinek
114 Dzień Najświętszej Panienki
Ks. Z. Frączkowski T.J.