Rycerz Niepokalanej - Sierpień-Wrzesień 1947
RN 8-9/1947
201 Wierzę we Wniebowzięcie
Rycerz Niepokalanej

Setki milionów katolików, oddając dziś hołd Wniebowziętej, potępiają materializm. Prawda o Wniebowzięciu, oparta na fakcie historycznym i nieomylnej nauce Kościoła, jest zaprzeczeniem twierdzeń materialistów.

203 Mówi Królowa...
Jan Dobraczyński
205 Alkohol zgubą dla Polski
Ks. Antoni Cząstka

80-90 procent dzieci w wieku 7-15 lat używa alkoholu, około 30 proc. zaś używa go stale! Nieoficjalne badania, przeprowadzone w Warszawie przez nauczycieli na własną rękę, potwierdziły te cyfry.

207 Kościół i jedność świata
Jan Dobraczyński

Nie ma Kościoła bez Ojca Św[iętego] Złudzeniem jest, że można chcieć współpracować z Kościołem bez współpracy z Papieżem, że można znaleźć katolicyzm poza obrębem jego władzy. Biało ubrany człowiek jest istotą, która spina Boską Instytucję, stworzoną dla zbawienia ludzi, z każdą instytucją ludzką, która chce pracować dla ich dobra.

209 Ostatnie kazanie Ojca Kolbego
Ks. Konrad Szweda

Auschwitz był obozem eksterminacyjnym pierwszej kategorii. Zabijanie i unicestwianie życia ludzkiego było jego zasadniczym celem. Setki tysięcy Polaków znalazło tam śmierć w okolicznościach mrożących krew w żyłach.

213 Maria czy Marta?
Jan Rybałt

Od czasów ewangelicznych, aż po dzień dzisiejszy toczy się w społeczności chrześcijańskiej coś na kształt głuchego sporu. Spór dookoła sprawy sióstr Łazarzowych: Marty i Marii.

215 Odwołanie i ostrzeżenie
Maria Kierkowska

Szukając prawdy, zgubiłam się zupełnie. Dostałam się do "świadków Jehowy". Zdawało misie, że nareszcie znalazłam prawdę. Przyjęłam ich chrzest. Zniszczyłam u siebie w domu wszystko co było katolickie.

216 Pieniądze i ożenek
Bogdan S.
219 Dr Ludwik Posadzy
K. Berkan

"Odrodzić Polskę w Chrystusie". Pod tym tytułem napisał książkę. Chciał bowiem widzieć Polskę Chrystusową: opartą na zasadach encyklik Papieskich.

220 Caritas ratuje
ks. Józef Majka

Wojna pozostawiła po sobie takie morze nędzy, tak nieprzebrane szeregi potrzeb, że opanowanie tej nędzy i częściowe choćby zapobieżenie tym potrzebom wymagało wzmożonych wysiłków wszystkich czynników społecznych.