Nie dawajcie przystępu sekciarzom!

Każdy należący do Kościoła Chrystusowego powinien wiedzieć, że: Heretyckie ugrupowania nie są kościołami. Prawdziwym Kościołem jest tylko jeden, który założył Chrystus, kiedy mówił do św. Piotra: "Ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go, I tobie dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech" (Mt 16,18-19).

Obietnicę powyższą Chrystus wykonał kiedy powiedział po trzykroć Piotrowi: "Paś owce moje", "Paś baranki moje" (J 21,15-17).

Czym więc są dzisiejsze sekty? - Są owocem fałszywych proroków.

Babtyści zapoczątkowani zostali w Anglii w 1633 roku i pochodzą od innej sekty pod nazwą purytanów.

Kościół narodowy czyli hodurowcy powstali 50 lat temu. Założył ich w Ameryce polski ksiądz-odstępca. Franciszek Hodur, w roku 1897.

Metodyści biorą początek w Anglii od dwóch braci Wesleyów, Karola i Jana, którzy tę sektę założyli w roku 1729.

Świadków Jehowy założył w Ameryce Russel, 1883 roku. a pomocnikiem jego był Rutherford.

Z tego widać: kto i kiedy powołał do życia sekty grasujące dziś w Polsce. Są to właśnie przepowiedziani w Ewangelii fałszywi prorocy, których mamy się wystrzegać.

Zachęta św. Pawła: "Abyście już nie byli dziećmi chwiejącymi się i nie byli unoszeni od każdego wiatru nauki przez złość ludzką, przez chytrość na oszukanie błędu" (Ef 4,14), jakże jest dziś aktualna.