Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1945
RN 12/1945
81 Rycerzu, czuwaj!
Rycerz Niepokalanej

Na okładce "Rycerza" widnieje postać Niepokalanej, miażdżącej Swą stopą węża, który oplata świat. Z Jej rąk zwróconych ku ziemi, spływają promienie łask.

84 Program katolicki

Biskupi powzięli uchwały, mające na celu normalizację stosunków kościelnych po wojnie i wzmożenie oddziaływania wiary na życie. Przestrzegając przed materializmem, bezbożnictwem, sektami i propagandą antychrześcijańską,

86 "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"
C. M.

Darem Bożym jest wszystko, co mamy, choćby z pracy rąk naszych. i nasz umysł i muskuły, którymi chleb zdobywamy, i to serce bliźniego, co za wzorem Chrystusowym miłosiernie nas wspiera i płodność matki-ziemi, co roku wydającej owoc.

88 Mam zaszczyt być katolikiem
Jan Archita

Te dumne słowa, postawione w tytule, wypowiedział jeden z największych pisarzy polskich ubiegłego wieku, myśliciel i poeta, Cyprian Norwid. Mam zaszczyt być katolikiem - te słowa wyrażają rzeczywistość duchową wielu tysięcy Polaków, świadomych, co im katolicyzm daje.

90 Polska Chrystusowa wobec materializmu

Przemówienie Prymasa Augusta Hlonda na akademii ku czci Chrystusa Króla (28.X.1945).

92 Niepokalana
w. j.

Bóg w niezliczonej ilości możliwych istot, wyobrażających różne Jego doskonałości, widział też od wieków istotę ze wszech miar doskonałą, nieskalaną żadną zmazą grzechu.