Sukces katolików francuskich
Drukuj

Znamiennym dla nowej Francji zjawiskiem jest zwycięstwo wyborcze katolików. Przy wyborach z dnia 21.X. br. obóz katolicko-demokratyczny stał się jedną z trzech najpotężniejszych partii francuskich. Sukces ten jest wynikiem wytrwałej pracy światłych katolików nad odrodzeniem katolicyzmu francuskiego. "Tygodnik Powszechny" nr 33 tak pisze o tej pracy:

"Państwo zlikwidowało fakultety teologiczne - katolicy stworzyli własne cztery uniwersytety. Wyrzucono religię ze szkół katolickich - katolicy rozpostarli w całym kraju sieć "szkół wolnych" religijnych. Powołano duchowieństwo pod broń - księża i klerycy i zakonnicy poszli chętnie do wojska, bronili kraju przed najeźdźcą w r. 1914 i w 1940, a spisywali się tak, że, według zdania utartego we Francji, w r. 1940 te oddziały uchroniły się od paniki, którymi . dowodzili księża-oficerowie. We wrześniu zaś bieżącego roku w zjeździe księży - kombatantów w Paryżu brał udział generał brygady. Rozpędzono zakony - wówczas zgromadzenia zakonne skupiały się wewnętrznie, pogłębiając swe życie duchowe i stały się (zwłaszcza Jezuici i Dominikanie) z czasem zbiornikami tak czystej i silnej religijności, że kto wie, czy to nie one przez swoją wieloraką akcję stały się źródłem odrodzenia katolicyzmu we Francji; rozwinęły się świetnie studia teologiczne i filozoficzne, powstały znakomite ośrodki nauk społecznych głośne na cały świat czasopisma, dzienniki, itd. Zerwano konkordat, wprowadzono rozdział Kościoła od państwa, Kościół pozbawiono własności i pomocy "brachium caeculare") - duchowieństwo powiedziało sobie obejdziemy się bez tej pomocy i bez policji, oprzemy się o lud w miejsce rządu i wygrało. Obóz rewolucyjny ogarnął przez syndykaty robotnicze masy robotnicze - katolicy przystąpili do organizowania Chrześcijańskich Związków Zawodowych, które przed r. 1939 liczyły tylko 120 tysięcy członków dziś zaś liczą 700 tysięcy. Sięgnięto po młodzież - katolicy odpowiedzieli rozbudową Akcji Katolickiej Młodzieży Francuskiej, której najczynniejszą grupę stanowi Chrześcijańska Młodzież Robotnicza.

Przykład katolickiej Francji niech pobudzi nas do zdwojenia wysiłków nad zmobilizowaniem kół szczerze katolickich.