Rocznik 1945
Rycerz Niepokalanej - Lipiec 7 (215) 1945
Od Wydawnictwa
1 Jan Bernatek, Królowa naszych pól
2 W. J., Program Niepokalanej naszym programem
3 Mowa Papieża Piusa XII do Polaków
5 Śp. O. Maksymilian M-a Kolbe franciszkanin
6 C. M., Odrodzenie duszy polskiej przez Niepokalaną
7 Niepokalanów
12 Kronika
15 Iskierki
16 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Sierpień 8 (216) 1945
Okładka
17 Jesteśmy własnością Niepokalanej
19 Ojciec Św[ięty] Ojcem Polaków
22 Konferencja Biskupów Polskich i sprawa małżeńska
24 w. j., Dobrodziejstwo pracy
27 L. B., Pamięci O. Maksymiliana Maryi Kolbe
28 Kronika
31 Iskierki
32 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 9 (217) 1945
Okładka
33 Ojciec Św[ięty] w trosce o przyszłość Polski
35 C. M., Odrodzenie i powołanie Polki
38 Pokłosie z dyskusji
40 w. j., Wolnomyśliciele zwolennikami religijnego wychowania
43 Jan Wojciechów, Jak pożółkły liść jesienny
44 Kronika
47 Iskierki
48 Podziękowania
49 Niepokalana mnie uratowała
Rycerz Niepokalanej - Październik 10 (218) 1945
Okładka
49 Tajemnice Różańca - tajemnice życia
52 "Potęgę naszą musimy budować na prawdzie, sprawiedliwości i moralności"
54 Zbigniew Knaflewski, Modlitwa
55 Wojciech Bąk, Jakimi "świętymi" byli święci?
59 Poseł niebieskiego dworu...
59 Piotr Kaleta, "Robotnikowi" - robotnik
60 Kronika
63 Iskierki
64 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Listopad 11 (219) 1945
Okładka
65 Rycerstwo Niepokalanej
66 Hołd Ojca Świętego dla bohaterskiej Polski
68 Z powrotem do Mszy św.
69 W.-R., Stanowisko papiestwa wśród narodów
70 C. M., "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"
72 w. j., Aby wszyscy byli jedno
74 Konrad Szweda, Wspomnienia z ostatnich chwil życia O. Maksymiliana Marii Kolbe
76 Witalis Jaśkiewicz, Śp. O. Maurycy Madzurek
77 Życie religijne na zachodzie w obrazach
78 Kronika
79 Iskierki
80 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Grudzień 12 (220) 1945
Okładka
81 Rycerz Niepokalanej, Rycerzu, czuwaj!
83 Program Milicji Niepokalanej (M.I.)
84 Program katolicki
86 C. M., "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"
88 Całaś piękna jest, Maryjo!
88 Jan Archita, Mam zaszczyt być katolikiem
90 Polska Chrystusowa wobec materializmu
92 w. j., Niepokalana
94 Wspomnienia z ostatnich chwil życia śp. O. Maksymiliana M. Kolbe
99 Nai żyją
99 Głosy czytelników
100 Sukces katolików francuskich
101 Kronika
102 Iskierki
103 Podziękowania