Okładka
Drukuj

Już jest w druku.

ILUSTROWANY KALENDARZ
"Rycerza Niepokalanej" na rok 1946

Ilość stron uległa zmianie - zamiast 44 będzie 56.
Cena pozostaje ta sama tj. 10 zł za egzemplarz.
Zamawiać w Administracji "RYCERZA NIEPOKALANEJ".

ODPOWIEDZI REDAKCJI

Czyt. B. - Proszę napisać do PP. Klarysek w Starym Sączu, woj. krakowskie. F. Kłósak - Od stycznia będziemy umieszczać trudności religijne. J. Kłyszewski - Proszę się modlić i poradzić spowiednika. F. Lech - Cieszymy się, że młodzież polska kocha Niepokalaną i protestuje przeciw drwinom ze świętości. J. Lewandowska - Dobre i krótkie przyjmiemy. M-A. - Artykuł za długi. J. Marion-Mora - Dziękujemy za wiersze maryjne; umieszczamy je w kalendarzu. S. Sabina - O spowiedzi w kalendarzu. W. Sowa, Kubiczek - O "Mały Dziennik" pytają się ludzie z całej Polski, ale na razie z wydawaniem wielkie są trudności. J. Stec - Dziękujemy za uwagi i życzenia. Viator - Dziękujemy za współpracę, "Pieśń żołnierzy polskich w Anglii" umieszczamy w kalendarzu. J. Wójcik - Proszę przyjechać z Błędowa do Niepokalanowa i zobaczyć na własne oczy "pasożytów - trutniów". Ks. A. Jankowski, Cz. M., E. T., J. Gaj, Z. Gawlik, Górniakówna, S. Ignatowski, J. i T. Kaczmarek, Z. Kulczycka, K. Lepianka, W. Lipowski, J. Ołtarzewski, A. Popink-Czartoryska, M. Pilchowska, H. Sierantowicz, Stroskana Owieczka, M. Szyjkowska, S. Śniegocki, J. Tychońska, J. Wójtowiczówna - Nie zamieścimy, bo brak miejsca w "Rycerzu", a niektóre artykuły za słabe.


Dzieciątko Jezus

Najdostojniejszemu Episkopatowi Polski, Przewielebnemu Duchowieństwu, wszystkim P.T. Czytelnikom "Rycerza Niepokalanej" oraz naszym Rodakom w kraju i za granicą, z okazji pierwszych powojennych Świąt Bożego Narodzenia, najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożej Dzieciny w pracy nad odbudową katolickiej Polski

przesyła

Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej"