Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1939
RN 7/1939
194 Potrzeba żelaznych natur
P. Konrad K.

Ludzie obecnej doby mniemają, że cały świat zdobędą dla Chrystusa, gdy zobojętniałym w wierze przedstawią zupełną swobodę w rzeczach Wiary. A kogo zdobyli dla Chrystusa?...

196 To co złe w zabawach i obyczajach zmieniać na dobre!
Walenty Majdański

Ludzie myślą, że zabawa to nic, a tymczasem zabawa gra dużą rolę w życiu człowieka, a bardzo dużą w życiu młodzieży. Jeżeli dziś młodzież jest taka skłonna do występków, to także dlatego, że dziś w zabawach młodzieży jest dużo występków.

199 Za głosem serca
B. L.

Bóg wystawia ludzi na ciężkie próby, aby zrozumieli, że ich doczesne życie, ich ziemskie szczęście - choćby najczystsze, ich rachuby, marzenia i dążenia są niczym, ażeby pojęli przemijalność wszelkich spraw tego świata wcześniej - nim nadejdzie godzina rozstania.

202 Niepokalana w poezji polskiej
Bolesław Szymankiewicz
204 I pioruny tracą swoją moc

Nieraz już słyszałam i czytałam, że Matka Boża chroni domostwa ludzkie od uderzeń piorunów, gdy domownicy zwrócą się do Niej w czasie burzy ze szczerym błaganiem o ratunek, nigdy natomiast nie przekonałam się o tym sama.

205 Podajmy sobie dłoń braterską
Rys.

W czasach dzisiejszych, gdy prawosławne kościoły pozostają zdala od Owczarni Chrystusowej, a wielkie wysiłki Papieży jak Leona XIII, Benedykta XV czy Piusa XI nie mogą się doczekać na Wschodzie życzliwej odpowiedzi, ze strony wielu prawosławnych pisarzy teologicznych zwykle się wysuwa zarzut, że zjednoczenie proponowane przez Rzym jest niemożliwe.

212 Chrześcijański ruch zawodowy
Jan Archita

Jest rzeczą zrozumiałą, że w stosunkach między pracodawcą i pracobiorcami robotnicy - jako ludzie uzależnieni - muszą reprezentować jakąś siłę, jeśli dla swoich żądań mają uzyskać posłuch u strony przeciwnej.