Okładka
Drukuj
honor Ojczyżna

Od Wydawnictwa

Do poprzedniego numeru Rycerza dołączyliśmy przekazy P.K.O. Bardzo jesteśmy wdzięczni za nadsyłanie chociaż najmniejszej ofiary, co umożliwi nam lepiej pracować dla sprawy Niepokalanej.

Wszystkim naszym Współpracownikom, przyczyniającym się do rozszerzania Rycerza Niepokalanej, w formie czy to zyskiwania nowych prenumeratorów, czy wskazywania rodzin, do których "Rycerz" mógłby stale przychodzić - składamy serdeczne "Bóg zapłać". Cieszymy się, że liczba tego rodzaju Współpracowników - Propagatorów z każdym miesiącem wzrasta. Przyczynia się to wielce do urzeczywistnienia hasła M. I.: "by Niepokalana stała się Królową wszystkich serc na ziemi". Przy tej okazji prosimy wszystkich Współpracowników i Czytelników, by przy nadarzających się okazjach, donosili nam o przemianowaniu ulic w miejscowościach przez nich zamieszkałych. Usprawni to nam szybsze uskutecznienie poprawek adresów.

Wreszcie zachęcamy wszystkich Szanownych Czytelników do nadsyłania nowych adresów osób, nieznających jeszcze "Rycerza", którego wysyłamy wszystkim okazującym chęć korzystania z tego pisma, bez względu na to, czy, i ile mogą ofiarować. Zwyczajna norma - zł 1.50 rocznie.

Zawiadamiamy Szanownych Czytelników, zamieszkałych: w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Gdyni, Łodzi i Wilnie, że w wyżej wymienionych miastach istnieją oddziały naszego wydawnictwa. Wszelkie sprawy administracyjne i częściowo redakcyjne wszystkich pism Wydawnictwa M. I. można załatwiać na miejscu.

Adresy oddziałów:

WARSZAWA, al. Jerozolimskie 49, tel. 708-32 (naprzeciw dworca).

KRAKÓW, ul. Franciszkańska 4, tel. 177-14;

LWÓW, ul. Łyczakowska 16, tel. 115-54;

POZNAŃ, ul. św. Marcina 56, tel. 52-22;

GDYNIA, Świętojańska 9, tel. 30-11.

ŁÓDŹ, ul. Główna 15, tel. 225-52;

WILNO, ul. Trocka 14, tel. 30-64;

Na wszelkich korespondencjach kierowanych do Niepokalanowa, uprzejmie prosimy podawać adres zwrotny, najlepiej ten, pod którym wysyłamy pismo. Ułatwi nam to szybsze załatwianie codziennie obfitej korespondencji. Również przy zmianach adresów - konieczne jest podanie poprzedniego adresu.

Odpowiedzi Redakcji

"Niegodny wyraziciel chwały Marii" - Podziękowanie zamieścimy w skróceniu. Anonimów nie drukujemy w całości. Z. Jasiński, Mścichów - nie skorzystamy. K. Bistram, Lipawa - za dużo pesymizmu! W. Uszarukówna, Ostrówki - do druku za słaby. Prez-nt, Wiedeń - Prosimy bezpośrednio wysłać, w takich sprawach nie pośredniczymy. "Amor" - Bezpłatne. Jednak wszystkich z braku miejsca w pełnym tekście nie drukujemy. M. Osiak, Baranowicze; B. J. Grajewo; Strz. Paraszczak, Cieszyn: - nie skorzystamy. Mar. Gr. - Zachowaliśmy. - Nie trzeba! J. Kużnicz, Hajnówka - Ważne! Odpusty są nałożone na różaniec a nie na właściciela. - Tytuł "ksiądz" przysługuje tylko kapłanowi katolickiemu. S. Bartman, Kraczkowa - 1) to jest zabobon! - 2) Grzechem nie jest, ale prowadzi najczęściej do grzechu. - 3) należenie do stowarzyszenia nigdy nie obowiązuje pod grzechem. Jedynie nie zyskuje się odpustów i przywilejów którymi są obdarzone. - Wiersz słaby!