Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1938
RN 1/1938
2 Z nadzieją w przyszłość
Pm

żegnamy rok, którego kierownictwu powierzyliśmy nasze życie, - ślepi, bez możności dojrzenia następnej chwili, odległej od nas, chociażby o jedną tysiączną część sekundy. W każdej tedy chwili czekały nas niespodzianki, tajemnice, które dopiero z chwili na chwilę, z dnia na dzień ukazywały się w wyraźniejszych kształtach, aż wreszcie przy końcu starego roku, tak dawniej tajemniczego - przejrzeliśmy.

3 Za szczęściem....
K.

W niepowstrzymanym biegu mkną dni i lata życia ludzkiego, wszystko tonie w morzu wieczności, chwila miniona nie wraca nigdy. życie człowieka jest taka jedną chwilą, chwilą bezcennej wartości, bo za tę chwilę życia, można zasłużyć sobie na wiekuiste szczęście w niebie.

7 Dlaczego religia rozwija się w Rosji
Serim

Statystyka, którą się bezbożnicy chwalą, właściwie ich kompromituje. W Sowietach ma być prawdopodobnie 6 i pół miliona bezbożników zarejestrowanych. Poddając tę liczbę głębszej analizie, widzimy, że trzecia część tych bezbożników, to młodzież poniżej 18 lat.

8 Umiejmy być wdzięczni
dr inż. B. J. Z.

Z dziecięcą prostotą pragnę się znaleźć w tym licznym gronie czcicieli Niepokalanej, którzy na kartach "Rycerza" składają Jej publiczne dzięki za otrzymane łaski.

12 O doli robotnika w ZSRR.

Zatrudnienie wielomilionowych mas przychodzi w kraju socjalizmu z nadzwyczajną łatwością, bo... zmuszone są one do pracy prawie darmo, bo stopa życia zatrudnionego robotnika jest niższa, niż gdzie indziej stopa życia bezrobotnego! Nieprawdopodobne, ale prawdziwe.

13 Z cyklu: Polska Matką Świętych
S. A.

Bł. Bronisława, panna Zakonu św. Norberta, jest jedną z tych pięknych dusz, które wpatrzone w Niepokalaną, wzbijają się sercem czystym i niewinnym ponad to wszystko, co przyziemne - w jasną krainę ducha, by znaleźć Boga.